Kunstraad keurt plan Collectiegebouw opnieuw af

De Rotterdamse kunstraad heeft weer kritiek op het plan voor het Collectiegebouw voor Boijmans. Wethouder en museumdirecteur zijn niet onder de indruk.

De bouw van het Collectiegebouw voor Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam lijkt „een prestigedoel op zich te worden”. Dat schrijft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) in een nieuw advies aan het gemeentebestuur.

De adviesraad bracht in maart ook al een negatief advies uit over het gezichtsbepalende depotgebouw dat de gemeente voor het museum wil bouwen in het Museumpark. In dat ‘open depot’ zou het publiek ook een kijkje kunnen nemen. Verzamelaars zouden er depotruimte kunnen huren.

Volgens de adviseurs brengt het project grote financiële risico’s mee voor het museum en de gemeente. Het is begroot op ruim 73 miljoen euro: 50 miljoen voor het gebouw en 23 miljoen voor bijkomende kosten, zoals zonnepanelen en de inrichting van het gebouw. Een particuliere stichting betaalt 15 miljoen mee aan het gebouw, de rest komt van de gemeente.

Het museum betaalt de investering van de gemeente in veertig jaar via een huurverhoging terug. Maar het risico ligt bij de gemeente. De raad vindt dat er veel haken en ogen zitten aan die publiek-private samenwerking.

Het college van B en W negeerde het eerste advies van de RRKC en stemde medio april unaniem in met de investering. Volgens wethouder Adriaan Visser (Cultuur, D66) waren er rapporten waarover de adviesraad niet beschikte, maar waaruit blijkt dat het plan financieel goed in elkaar steekt.

De RRKC heeft die rapporten nu ook gelezen en blijft bij het eerdere negatieve advies. Naast de financiële risico’s bij de bouw wijst de RRKC erop dat er geen onderzoek gedaan is naar de belangstelling van het publiek voor het Collectiegebouw.

„Welke meerwaarde heeft het voor de cultuursector en de stad?”, vraagt de RRKC zich af. „Als die visie ontbreekt, is het niet opportuun om te besluiten tot een dermate aanzienlijke interventie en navenant veel publieke middelen te investeren.”

De gemeenteraad heeft nog niet besloten of het project doorgaat. Op 17 juni wordt erover gedebatteerd. Gemeenteraadslid Co Engberts (PvdA) noemt het aanvullende advies van de RRKC „pittig” en „aanleiding voor stevige vragen aan B en W”. „Essentieel is of wel goed doordacht is waarom voor het concept van een open depotgebouw gekozen wordt.”

Wethouder Visser heeft gisteren in een brief aan de RRKC gereageerd. Hij schrijft de zorgen van de raad over de financiële risico’s van het Collectiegebouw te begrijpen maar niet te delen. „De kwetsbaarheid van de exploitatie hebben wij middels verschillende scenario’s getoetst. Daarbij is zichtbaar geworden dat er realistische beheermaatregelen te treffen zijn die bij tegenvallende inkomsten niet meteen leiden tot grote tekorten.”

Ook Sjarel Ex, directeur van Boijmans, is niet onder de indruk van dit tweede negatieve advies. „Ik lees er niets in waarvan ik denk: ‘Oei, daar heb ik nog niet aan gedacht.’ Ik geloof heel sterk in de haalbaarheid van het Collectiegebouw. Er ligt een mooie, gesloten begroting waar geen onzekerheid in schuilt. Nieuw onderzoek naar het publiekspotentieel is een vorm van uitstel. Wij hebben een goed plan, dat langzaam maar zeker verdacht wordt gemaakt, terwijl daar geen enkele reden voor is.”