Dijkhoff wil compromis over EU-plan vluchtelingen, maar ook eerlijker verdeling

Foto ANP / Martijn Beekman

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel, VVD) wil zijn best doen om het EU-plan over het beheersen van de migratiestromen rond de Middellandse Zee in de EU te laten aannemen. Dat zei hij vanochtend in een Kamerdebat over de inzet van Nederland bij het bespreken van de Europese Migratieagenda, begin volgende week in Luxemburg.

Over de precieze inzet van Nederland bestaat bij een aantal oppositiepartijen in de Kamer onduidelijkheid. Dijkhoff stuurde de Kamer dinsdag een brief waarin hij een voorzichtige ‘ja’ formuleerde tegen het voorstel van de Europese Commissie, dat in de eerste plaats draait om de ‘relocatie’ van 40.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland. Op basis van een door de Commissie voorgestelde verdeelsleutel moet Nederland ruim 2.000 asielzoekers extra opnemen. Dit is een eenmalige actie op korte termijn.

Daarnaast wil de Commissie 20.000 vluchtelingen opnemen die nu vooral verblijven in vluchtelingenkampen in Afrika en het Midden-Oosten. Lidstaten worden opgeroepen daar vrijwillig aan mee te doen. Het kabinet “sluit niet uit” dat Nederland daartoe bereid is, maar wil eerst afwachten of genoeg andere landen meedoen. Voor het einde van het jaar zal hiertoe een voorstel worden gedaan.

Dijkhoff herhaalde vanochtend in de Kamer dat Nederland een redelijker verdeling van bootvluchtelingen over Europa wil. De staatssecretaris vindt dat in het huidige voorstel van de Commissie te weinig rekening wordt gehouden met de inspanningen die sommige landen, zoals Nederland, Duitsland en België, al leveren om asielzoekers op te vangen. Wel benadrukte Dijkhoff dat Nederland in Luxemburg “constructief” wil zijn:

“De insteek is om eruit te komen. We willen dat er meer Europese lijn komt in de aanpak. Maar we vinden wel dat het beter kan.”

Coalitiepartijen nog niet op één lijn

In het debat werd duidelijk coalitiepartijen VVD en PvdA nog niet op één lijn zitten wat betreft het EU-plan. PvdA-Kamerlid Atje Kuiken vroeg Dijkhoff zich binnen Europa hard te maken voor het eerlijk verdelen van de vluchtelingen over de lidstaten. VVD-Kamerlid Malik Azmani noemde het EU-plan juist teleurstellend en stelde dat er te veel sprake is van symptoombestrijding. Azmani vindt dat het probleem van de “ongecontroleerde toestroom” van asielzoekers niet bij de wortel aangepakt.

Partijen als de SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie riepen het kabinet op ruimhartig te zijn als het gaat om het opvangen van bootvluchtelingen. De PVV pleitte er juist voor alle migranten die de oversteek wagen terug te sturen, zoals ook Australië volgens de partij met succes doet.