Akkoord over belastingsplannen

De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het op hoofdlijnen eens geworden over de herziening van het belastingstelsel. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën, VVD) gisteren gezegd. De hervorming moet leiden tot lagere lasten op arbeid en een versimpeling van het belastingstelsel. De coalitiepartijen benadrukken in een reactie dat het akkoord nog zeker niet definitief is.

Als er een definitief akkoord is, moet de coalitie ook nog de steun krijgen van een aantal oppositiepartijen, om zo een meerderheid voor de herziening te krijgen in de Eerste Kamer. Hierover zal Wiebes voor het zomerreces, dat in de eerste week van juli begint, met hen overleggen.

Wat het akkoord op hoofdlijnen inhoudt, daarover lieten Wiebes, Samsom en Zijlstra weinig los. Zijlstra benadrukte dat lastenverlichting voor zijn fractie op „één, twee en drie” staat. Voor de PvdA is de verlaging van lasten op arbeid het belangrijkste.

Sinds gisterochtend weten de coalitiepartijen zeker dat ze financiële ruimte hebben tijdens de onderhandelingen. Door een meevaller in het begrotingstekort is er ongeveer 7,5 miljard euro beschikbaar om de negatieve gevolgen van een herziening van het stelsel te repareren, zo bleek vanochtend uit de juniraming van het Centraal Planbureau. Het kabinet zou nog wel rekening moeten houden met een tegenvaller voor het terugschroeven van de gaswinning in Groningen.

De bedoeling is dat er door de hervorming 100.000 banen bij komen in tien jaar. Dat moet vooral komen door de lasten op arbeid te verlagen.