CPB: beperk WW om werkloze ouderen aan een baan te helpen

Om de hoge werkloosheid onder ouderen aan te pakken, moet de WW-uitkering in stappen omlaag worden gebracht. Dat adviseert het Centraal Planbureau (CPB) vandaag in een rapport.

De onderzoekers stellen dat ouderen te duur worden door veel leeftijdsgebonden voordelen in cao’s. Hierdoor profiteren veel ouderen niet van het economisch herstel. Voordelen die ouderen duurder maken zijn relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten. Ook ‘ontziemaatregelen’ die ouderen extra rechten of plichten geven, spelen volgens de onderzoekers een rol. Van de langdurig werklozen is nu 40 procent ouder dan vijftig jaar.

Het kabinet voert al beleid dat erop is gericht om ouderen sneller aan het werk te krijgen. Toch zijn er volgens de CPB-onderzoekers „meer fundamentele hervormingen” nodig. De overheid probeert nu om de arbeidsmarktpositie van ouderen te verbeteren door de werkgeverslasten te verlagen en door actief beleid oudere werklozen en potentiële werkgevers bij elkaar te brengen, maar volgens het CPB is dat nog „onvoldoende effectief”.

De onderzoekers stellen verder voor om ontslagbescherming minder te laten afhangen van de duur van het arbeidscontract en leeftijdsafhankelijke regelingen in cao’s te beperken.

In het rapport constateren de onderzoekers dat werklozen met een langdurige uitkering nauwelijks bereid zijn om een lager loon te accepteren. Ouderen stellen daarbij ook hogere looneisen dan jongeren.

Het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is volgens het CPB in vergelijking met het buitenland vrij royaal. Op 1 juli, als nieuwe Wet werk en zekerheid ingaat, wordt de maximale duur van een werkloosheidsuitkering verlaagd van drie jaar en twee maanden naar maximaal twee jaar; daarmee loopt Nederland volgens de onderzoekers weer gelijk met landen als Denemarken, Finland en Duitsland.