Advies CPB: WW omlaag om werkloosheid ouderen aan te pakken

Foto: ANP / Roos Koole

Om de hoge werkloosheid onder ouderen aan te pakken, moet de WW in stappen omlaag worden gebracht. Dat adviseert het Centraal Planbureau (CPB) vandaag in een rapport. De onderzoekers stellen dat ouderen te duur worden door veel leeftijdsgebonden voordelen in cao’s.

Hierdoor profiteren veel ouderen niet van het economisch herstel. Voordelen die ouderen duurder maken zijn relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten. Ook ‘ontziemaatregelen’ die ouderen extra rechten of plichten geven, spelen volgens de onderzoekers een rol. Momenteel is 40 procent van de langdurig werklozen ouder dan vijftig jaar.

Volgens de CPB-onderzoekers ‘meer fundamentele hervormingen’ nodig. De huidige aanpak, die werkgeverslasten verlicht en een ‘match’ moet maken tussen oudere werklozen en potentiële werkgevers, is ‘onvoldoende effectief’.De onderzoekers stellen verder voor om ontslagbescherming minder te laten afhangen van de lengte van het arbeidscontract en om het aantal leeftijdsafhankelijke regelingen in cao’s te verminderen.

Update (16:32) kabinet veegt CPB-voorstel van tafel

Het kabinet heeft in een reactie laten weten het CPB-advies resoluut af te wijzen. “Dat gaan we niet doen” zei minister Asscher van Sociale Zaken tegen persbureau ANP.

Volgens Asscher ligt het probleem niet bij de hoogte van de uitkeringen, maar bij de hoge arbeidskosten. Die wil hij met belastingverlaging proberen te drukken.

Langdurige uitkering zorgt voor hoge looneis

In het rapport constateren de onderzoekers dat werklozen met een langdurige uitkering nauwelijks bereid zijn om een lager loon te accepteren. Ouderen stellen daarbij hogere looneisen dan jongeren, naarmate ze langer werkloos zijn.

Het huidige Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is volgens het CPB in vergelijking met het buitenland vrij royaal. Bij de inwerktreding van de nieuwe Wet werk en zekerheid op 1 juli wordt de maximale duur van een werkloosheidsuitkering verlaagd van drie jaar en twee maanden tot maximaal twee jaar; daarmee loopt Nederland volgens de onderzoekers weer gelijk met landen als Denemarken, Finland en Duitsland.

CPB-advies is vooral een bijdrage aan het debat

Volgens Philip de Witt Wijnen, financieel politiek redacteur van NRC Handelsblad kan het CPB-advies om de WW stapsgewijs te verlagen het beste gezien worden als een bijdrage aan het debat.

“Hoewel het CPB onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken, is het een onafhankelijk adviesorgaan. CPB-adviezen worden door zowel kabinet als oppositie in het debat gebruikt, afhankelijk van hoe het advies uitpakt.”