Economie

Zijn we ein-de-lijk uit de crisis?

Foto iStock
Update: De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2 procent. Dat blijkt uit een raming van het Centraal Planbureau (CPB). Volgend jaar groeit de economie met 2,1 procent.

Zijn de zeven magere jaren voorbij? De gunstige prognoses stapelen zich op. En het moet vreemd lopen wil het Centraal Planbureau (CPB) vandaag in zijn kortetermijnraming voor dit en volgend jaar niet op even positieve cijfers uitkomen.

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde gunstige cijfers over de economie. Voorspelde DNB in december nog een matig 2015, met 1,2 procent economische groei, deze week verhoogde zij de raming tot 2 procent.

De prognoses van beide instituten zijn meestal conservatief. De economie kromp de afgelopen jaren harder dan DNB en CPB zagen aankomen, maar herstelde ook sneller:

Uit de crisis

Als De Nederlandsche Bank gelijk krijgt wordt het volume van de economie dit jaar voor het eerst weer groter dan in 2008, het jaar waarin het bankroet van de Amerikaanse Lehman-bank een lange, donkere nacht inluidde. Vorige week liet de OESO, de club van rijke industrielanden, al een soortgelijke prognose zien voor Nederland.

Het herstel is breed: de besteedbare inkomens stijgen dit jaar met 3,2 procent – de sterkste toename in veertien jaar, stelt DNB. De particuliere consumptie trekt aan, de export loopt goed, de bedrijfsinvesteringen nemen toe en de werkloosheid daalt. Het vertrouwen van bedrijven en consumenten is goeddeels hersteld en de overheidsfinanciën raken op orde. De gedaalde olieprijs helpt, evenals de koers van de euro. Afgezet tegenover de munten van de voor ons belangrijkste handelslanden staat de ‘Nederlandse’ wisselkoers, berekend door de Bank voor Internationale Betalingen, nu op zijn laagste niveau sinds 2001.

En weer is het de woningmarkt

Maar het belangrijkste is de woningmarkt, waarmee de Nederlandse economie de laatste twintig jaar sterk verstrengeld is geraakt. De huizenprijzen zijn zowel symptoom van de lotgevallen van de economie als aanstichter. Stijgend vertrouwen en grotere bestedingsruimte van burgers jagen de woningprijzen weer op. En omdat de woningwaarde stijgt, voelt de burger zich rijker – of minder arm, als zijn huis onder water stond. En dat verhoogt weer het vertrouwen en de bestedingen.

Zo raken de economie en de woningmarkt nu in een opwaartse spiraal. Dat deze beweging óók naar beneden kan, hebben we de afgelopen zeven jaar gemerkt. De staart van de huizenmarkt kwispelt nog steeds met de hond van de economie, zij het dat we er nu weer van profiteren.

Groei is slechts een inhaalslag

Maar loopt al dat optimisme niet te veel vooruit op de werkelijkheid? Als de economie sinds 2008 gewoon gemiddeld was doorgegroeid, waren we een achtste welvarender geweest dan nu het geval is. En die achterstand wordt nooit meer ingehaald.

De schade is er nog steeds: DNB benadrukt dat de potentiële groei van de economie 1,25 procent is. Dat is het tempo waarmee de economie kan groeien zonder dat er krapte ontstaat. De komende jaren zijn vooral een inhaalslag. De voorspoed kan pas voortduren als het groeipotentieel in de tussentijd door structurele maatregelen wordt vergroot.

Deze periode is als meewind voor de fietser: neem die niet voor lief, maar geniet ervan. En denk nog even niet aan de weg terug.