Economie

NZa: bonus voor huisarts is goede zaak

Foto ANP

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het een goede zaak dat verzekeraars bonussen betalen aan huisartsen die bij doorverwijzing de voorkeur van verzekeraars volgen. Het is volgens de toezichthouder geen probleem dat dit gebeurt met premiegeld.

Dat blijkt uit correspondentie tussen artsen en de NZa, die in het bezit is van NRC. De toezichthouder bevestigt zijn standpunt.

Huisartsen zijn verontrust over de manier waarop zorgverzekeraars voorwaarden aan hen opleggen. In de onderhandelingen mogen artsen zich niet verenigen, dat is wettelijk verboden. Een manifest waarin zij zich verzetten tegen deze ongelijke situatie is inmiddels ondertekend door ruim 7.800 huisartsen, tweederde van het aantal huisartsen in Nederland.

Verzekeraars willen artsen stimuleren om kostenbewuster te zijn bij het doorverwijzen naar bloedlaboratoria of voorschrijven van medicijnen. Maar veel artsen zijn er fel op tegen dat dit gebeurt via financiële prikkels. Zij vrezen perverse effecten, doordat de huisarts een financieel belang krijgt bij de advisering van zijn patiënten. Het risico bestaat dat de belangen van patiënt ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van verzekeraar en de huisarts.

Medicijnfabrikanten mogen huisartsen geen bonussen bieden

Het is medicijnfabrikanten verboden om huisartsen bonussen te bieden. Huisartsen zijn verbaasd dat dit via zorgverzekeraars nu wel mag. Volgens de NZa wordt een financieel belang van de zorgverzekeraar slechts “met wederzijdse instemming” bij de huisarts “geplaatst”. Dit noemt de toezichthouder “op voorhand niet onwenselijk”.

Volgens de artsen is er sprake van vermeende vrijwilligheid van de contracten die zij sluiten. Zij mogen bij de onderhandelingen hun krachten niet bundelen. Achtergrond daarvan is dat scherpe onderhandelingen door de huisartsen voor hogere tarieven kunnen zorgen en daarom niet in het belang zijn van de patiënt. Zij hebben een contract nodig om behandelingen vergoed te krijgen. Voor verzekeraars speelt dat risico van afstemming minder, want die kopen namens de patiënten zorg in. Zij lopen minder snel tegen mededingingsregels aan als zij zaken onderling afstemmen.

Een woordvoerder van de NZa laat weten dat de bonussen voor huisartsen van verzekeraars passen bij de rol die de zorgverzekeraar in het stelsel heeft. Die moet zinnige en zuinige zorg aanmoedigen, zegt de woordvoerder. Zij wijst erop dat huisartsen niet in te hoeven stemmen met die bonussen in contracten. Maar huisartsen zeggen dat zij gedwongen zijn te tekenen, willen zij niet in financiële problemen komen. Zonder contract worden hun behandelingen minder vergoed.

Huisartsen verenigd in actiecomité

Volgens artsen is hun bewegingsruimte om een contract met de verzekeraar niet te tekenen beperkt, want dan komen zij snel in betalingsproblemen. Eerder bepaalde een rechter dat een zorgverzekeraar niet met alle huisartsen individueel hoef te onderhandelen. Gevolg is dat de huisartsen in een situatie terechtkomen waarbij zij moeten tekenen bij het kruisje. In de medische wereld wordt inmiddels gesproken van een TROG-contract: Tekenen Rechts Onderaan Graag.
Diverse artsen hebben zich verenigd in actiecomité Het Roer Moet OM. Dat comité organiseert vanavond in de Rode Hoed in Amsterdam een debat tussen verzekeraars, toezichthouders, artsen en politici over de toekomst van de huisartszorg.