CPB: Nederlandse economie groeit dit jaar met 2 procent

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2 procent. Dat blijkt uit een raming van het Centraal Planbureau (CPB). Volgend jaar groeit de economie met 2,1 procent.

ANP / Remko de Waal

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 2 procent. Dat blijkt uit de juniraming (pdf) van het Centraal Planbureau (CPB). Volgend jaar groeit de economie met 2,1 procent.

Uit de raming blijkt een nog grotere financiële meevaller voor de begroting van volgend jaar, zegt onze financieel politiek redacteur Phillip de Witt Wijnen:

“Het begrotingstekort, uitgedrukt in EMU-saldo, komt uit op 0,8 procent van het bbp. In het regeerakkoord was het kabinet ooit uitgegaan van een tekort van 1,9 procent. De meevaller bedraagt dus 1,1 procentpunt. In absolute getallen komt dat neer op ongeveer 7,5 miljard euro.”

Twitter avatar centraalpb Centraal Planbureau @PhilipDeWW Onze raming voor het overheidstekort is nu 0,8% bbp. Het Regeerakkoord ging uit van 1,9% bbp Een verschil van 1,1% bbp = 8 mld

Navraag bij het CPB leert dat de 8 miljard een afronding van de 7,5 miljard betreft.

Alle soorten bestedingen nemen toe

Dat de economie groeit, is te danken aan zowel de consumptie van de overheid (een stijging van 0,1 procent dit jaar) als van dat van huishoudens (1,8 procent meer). Ook de investeringen en de export en import nemen toe, respectievelijk met 4,8, 3 en 3 procent. In maart ging het CPB nog uit van een groei van 1,7 procent dit jaar.

De inflatie neemt volgend jaar toe met 1,2 procent. Dit jaar was dat 0,2 procent; in 2013 2,6 procent. Ook de werkgelegenheid neemt toe en de werkloosheid daalt. Het overheidstekort neemt dit jaar af tot 1,9 procent van het bbp. Door het economisch herstel waren er meer belastinginkomsten, terwijl er minder is uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen.

Het CPB noemt de voorspellingen voor Nederland in lijn met de economische situatie in de rest van de wereld en spreekt van een situatie van “aanhoudend herstel”. De relevante wereldhandel groeit dit jaar met 4 procent en volgend jaar met 5,2 procent.

DNB deed exact dezelfde voorspelling

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) kwam deze week met het gunstige cijfer van twee procent, net als de Rabobank. Volgens DNB wordt dit jaar het beste jaar sinds 2008. Als exportland profiteert Nederland van de lagere eurokoers. Ook heeft het grootschalige opkoopprogramma van staatsobligaties van de Europese Centrale Bank, sinds maart, een positieve invloed. Dit programma drukt de rentes op staatsobligaties, wat doorwerkt in de rentes die banken rekenen. Lenen wordt daarmee goedkoper voor huishoudens en bedrijven, waardoor de consumptie, de huizenverkoop en de investeringen toenemen.

Wat zijn al die ramingen eigenlijk waard? Onder Tweede Kamerleden gelden de ramingen van CPB en DNB als het meest gezaghebbend, schrijven NRC-redacteuren Mark Beunderman en Philip de Witt Wijnen:

“Toch is een economische raming, ondanks al die reken- en analysekracht, in feite niet meer dan een scenario. Een onzekere factor voor dit jaar is de gasproductie in Groningen. Als het kabinet in juli besluit tot beperking van de gasproductie tot 33 miljard kubieke meter dit jaar, in plaats van de eerder afgesproken 39,4 miljard, zal dit 0,2 procentpunt minder groei betekenen, denkt DNB.

“Veranderende omstandigheden betekenen dat instellingen hun ramingen tussentijds vaak fors moeten bijstellen. Voorspelde DNB in december nog 1,2 procent groei voor 2015, nu is dat dus 2 procent. De reden? Onder meer de doorwerkende effecten van het onverwacht sterke laatste kwartaal van 2014, de lage olieprijs en en de lagere eurokoers.”

Gemakkelijker onderhandelen

De nieuwe raming maken de onderhandelingen over zowel een nieuw fiscaal stelsel als de begroting voor 2016 aanzienlijk gemakkelijker. De coalitie spreekt dezer dagen opnieuw over de voorgenomen herziening van het belastingstelsel. Henk Nijboer, Kamerlid voor regeringspartij PvdA, ziet in elk geval “voldoende ruimte” om tot de noodzakelijke belastinghervormingen te komen en om volgend jaar “iedereen erop vooruit te laten gaan”. Dat is opmerkelijk omdat het CPB ervan uitgaat dat de koopkracht, bij bestaand beleid, dit jaar weliswaar met 1 procent stijgt, maar volgend jaar weer licht daalt (0,3 procent).

Naast de financiële meevaller zal het kabinet nog wel rekening moeten houden met een tegenvaller voor het terugschroeven van de gasproductie in Groningen; minister Kamp (Economische Zaken, VVD) zal hierover vóór 1 juli een definitief besluit nemen. Elke verlaging met een miljard kubieke meter gas betekent ruim 200 miljoen minder aan gasopbrengsten voor de schatkist.