Coalitie bereikt hoofdlijnenakkoord over herziening belastingstelsel

Eric Wiebes gisteren tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.
Eric Wiebes gisteren tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Foto: ANP / Martijn Beekman

De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het op hoofdlijnen eens geworden over de herziening van het belastingstelsel. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) vanmiddag gezegd bij aankomst in de Tweede Kamer.

De hervorming moet leiden tot lagere lasten op arbeid en een versimpeling van het belastingstelsel. Volgens Wiebes moeten er alleen nog een aantal “technische dingen worden uitgewerkt”.

De coalitiepartijen benadrukken in een reactie dat het akkoord nog zeker niet definitief is. Volgende week gaat het overleg verder, als de technische details wel zijn uitgewerkt. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom:

“Maar we verwachten eruit te komen”

Als er een definitief akkoord is, moet de coalitie ook nog de steun krijgen van een aantal oppositiepartijen, om zo een meerderheid voor de herziening te krijgen in de Eerste Kamer. Hierover zal Wiebes voor het zomerreces, dat in de eerst week van juli begint, met hen overleggen. Wiebes en Dijsselbloem hadden in de afgelopen maanden al geïnventariseerd wat de wensen en taboes zijn van de andere Tweede Kamerfracties.

Wat het akkoord op hoofdlijnen inhoudt, daarover lieten Wiebes, Samsom en VVD-voorman Zijlstra vandaag weinig los. Zijlstra benadrukte dat lastenverlichting voor zijn fractie op “een, twee en drie” staat. Voor de PvdA is de verlaging van lasten op arbeid het belangrijkste.

Smeerolie beschikbaar

Sinds vanochtend weten de coalitiepartijen zeker dat ze financiële ruimte hebben tijdens de onderhandelingen. Door een meevaller in het begrotingstekort is er ongeveer 7,5 miljard euro beschikbaar om de negatieve gevolgen van een herziening van het stelsel te repareren, zo bleek vanochtend uit de juniraming van het Centraal Planbureau. Het kabinet zou nog wel rekening moeten houden met een tegenvaller voor het terugschroeven van de gaswinning in Groningen.

Het kabinet tekende afgelopen najaar tijdens Prinsjesdag al de contouren van het nieuwe belastingplan. De bedoeling is dat er door de hervorming 100.000 banen bij komen in tien jaar. Dat moet vooral komen door de lasten op arbeid te verlagen. Wiebes schreef destijds dat de hele hervorming van het belastingstelsel ongeveer 15 miljard euro aan lastenverlichtingen op arbeid zou moeten gaan opleveren, waarvan 10 miljard euro moet komen van verhogingen van andere belastingen en de rest van - nu dus binnengekomen - meevallers.