Rekenkamer kritisch op kabinet

Het kabinet heeft een structurele bezuiniging van jaarlijks 500 miljoen euro op de zorg voor chronisch zieken en ouderen „onvoldoende onderbouwd”, waardoor deze vermoedelijk niet gehaald wordt. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport dat gisteren verscheen. Het ministerie van Volksgezondheid begrootte de bezuiniging van een half miljard vanaf 2017, als onderdeel van drie grote stelselwijzigingen in de zorg. Die hadden in totaal een besparing van 3,5 miljard euro moeten opleveren. Het rapport gaat over grote verschillen tussen Nederlandse regio’s in het aanbod en gebruik van zorg door chronisch zieken en gehandicapten. Chronisch zieken en ouderen in bijvoorbeeld Zeeland en Noord-Limburg maken ongeveer 10 procent minder gebruik van zorg in instellingen dan verwacht mag worden op basis van (onder meer) de bevolkingssamenstelling, leefstijl of samenstelling van de huishoudens. Het rapport moest het kabinet inzicht geven in de redenen voor de grote regionale verschillen. De redenering van minister Schippers (VVD, Zorg) en staatssecretaris Van Rijn (PvdA, Zorg): als we weten waar de verschillen vandaan komen, kunnen we overbodige zorg wegsnijden en dat kan leiden tot een miljoenenbesparing. De Rekenkamer heeft echter weinig concrete redenen kunnen vinden voor de verschillen en bekritiseert dat een grote bezuiniging is begroot, zonder dat deze deugdelijk te onderbouwen is.