CPB voorziet voor volgend jaar meevaller van 8 miljard euro

Het Centraal Planbureau voorziet een flinke financiële meevaller voor de begroting van volgend jaar. Dat blijkt uit de Juniraming van vanochtend. Het begrotingstekort komt uit op 0,8 procent van het bbp. In het regeerakkoord was het kabinet uitgegaan van een tekort van 1,9 procent. Het verschil, ongeveer 8 miljard euro, is in te zetten voor lastenverlichting en extra investeringen. De coalitie spreekt dezer dagen over een nieuw belastingstelsel. Wel moet het kabinet nog rekening houden met een lagere gasbaten.