Vooral lof voor de positieve toon in brief Bussemaker

Kritische reacties vanuit politiek; instellingen zijn voorzichtig positief over nota

Michiel van Veen, VVD:

„Ik snap heel goed dat de minister het beeld wil neerzetten dat er extra geld bijkomt. Maar feit is dat de cultuurbegroting niet omhooggaat. Een gemiste kans vind ik het dat de eigen inkomstennorm niet meer stijgt. Daar ga ik zeker met de minister over in debat.”

Jasper van Dijk, SP:

„Laat ik positief beginnen. Het is heel goed dat het Metropole Orkest en het Tropenmuseum gered zijn. Het geld is uit de hoeken van de cultuurbegroting geschraapt, dus het is geen extra geld. Daarnaast is het nog geen 10 procent van de 200 miljoen die Zijlstra heeft weggehaald. Bussemaker zet wel een veel positievere toon neer dan haar voorganger, maar per saldo laat ze zijn bezuiniging in stand.”

Marc Altink, Metropole Orkest:

„We zijn blij dat ons bestaansrecht opnieuw en zo blijvend door iedereen wordt erkend.”

Stijn Schoonderwoerd, Museum voor Wereldculturen:

„De 5,5 miljoen euro voor het Tropenmuseum zien wij als bevestiging dat wij na de fusie van ruim een jaar geleden op de goede weg zijn.”

Jeroen Bartselse, Raad voor Cultuur:

„In ons advies hadden wij een aantal langetermijnontwikkelingen geschetst, zoals het veranderende publiek en de toenemende rol van stedelijke regio’s. Het is mooi dat de minister vanuit die lange lijnen met beleid komt en daar ook geld voor vrijmaakt. Wij hadden geadviseerd 29,5 miljoen euro te investeren. Het is iets minder geworden, maar ze heeft wel keuzes gemaakt die wij ook voorstelden.”

Marianne Versteegh, Kunsten ’92:

„Het is goed nieuws dat de minister onderwerpen die voor de sector van groot belang zijn, zoals talentontwikkeling, weer op de kaart zet. En dat ze binnen haar eigen begroting ruimte heeft gevonden om daarin te investeren. Maar als je de culturele sector echt van wereldniveau vindt, zoals zij schrijft, moet je als overheid je ambities daar ook op aanpassen. Dan ben je er nog niet met 18,5 miljoen euro.”

Henriëtte Post, Fonds Podiumkunsten:

„De toon van de brief en de heldere keuzes over de inzet van het extra geld maken het toch makkelijker om er met z’n allen de schouders onder te zetten. Samenwerking tussen gezelschappen en podia is voorwaarde voor een gezonde en duurzame toekomst van de podiumkunsten, maar kan hier en daar nog wel een duwtje gebruiken.”

Hedwig Verhoeven, VSCD:

„De minister erkent terecht dat schouwburgen, concertgebouwen en festivals als gids fungeren voor het publiek. Ze wil die functie versterken. Wij hebben ideeën hoe dat kan. Geef in samenwerking met lokale overheden bijvoorbeeld ieder theater een gezond programmeringsbudget.”

Birgit Donker, Mondriaan Fonds:

„We zijn blij dat de samenwerkingsregeling voor musea wordt voortgezet, net als het extra geld dat de fondsen kregen om talentontwikkeling te stimuleren. Maar ik maak mij ook zorgen. Wij hebben reserves aangewend om de bezuinigingen op te vangen. Daarmee konden we ons budget voor het ondersteunen van 27 presentatie-instellingen aanvullen. Dat extra geld is nu op. Ook de reserve waarmee we musea extra kunnen ondersteunen bij aankopen is bijna op.”

Toine Berbers, Nederlandse Museumvereniging:

„Wij zijn erg blij dat de vergoeding voor huisvesting en collectiebeheer voor musea wordt vastgezet. Zo zitten ze niet meer elke vier jaar in onzekerheid of ze hun vaste kosten kunnen betalen.”