Nationale Vogel

Over Nationale Vogels is vaak discussie. Welke soort past het best bij de natie? Heeft de status een politieke achtergrond, is vogelbescherming het doel of spreekt het volk?

In China is de strijd tussen kraanvogel en ringmus nog onbeslist. De autoriteiten aarzelen om de Chinese kraanvogel de felbegeerde status te geven, want de soort heet nu eenmaal officieel Grus japonensis en prijkt ook nog eens prominent op de luchtvloot van Japan Airlines. De ringmus leeft onder het Chinese volk maar is niet bijzonder genoeg.

In het Verenigd Koninkrijk is de roodborst sinds 1960 de onofficiële nationale vogel, en iedereen vond het best. Tot vorig jaar de charismatische ‘stadsvogelaar’ David Lindo het Britse volk opriep tot een herbezinning: ‘Welke vogelsoort verpersoonlijkt het best alles wat dit prachtige land vertegenwoordigt?’ De roodborst overleefde de voorrondes, maar strijdt nu tegen blauwe kiekendief, ijsvogel, kerkuil, merel, papegaaiduiker, pimpelmees, knobbelzwaan, rode wouw en winterkoning. David Lindo’s campagne liep parallel aan die van de Britse parlementsverkiezingen. Ruim 200.000 Britten brachten een stem uit. Of de roodborst van zijn tak gestoten is, weten we woensdagavond. Kijk naar het BBC-televisieprogramma Springwatch voor de uitslag.