DNB: sterkste groei sinds 2008

Dankzij de aantrekkende consumptie groeit de economie dit jaar met 2 procent, zo verwacht De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee zou dit het beste jaar sinds 2008 worden. In december ging DNB nog uit van 1,2 procent groei in 2015. De verwachtingen zijn naar boven bijgesteld vanwege de nu aantrekkende economie. Als exportland profiteert Nederland van de lagere eurokoers. Ook heeft het grootschalige opkoopprogramma van staatsobligaties van de Europese Centrale Bank, sinds maart, een positieve invloed. Dit programma drukt de rentes op staatsobligaties, wat doorwerkt in de rentes die banken rekenen. Lenen wordt daarmee goedkoper voor huishoudens en bedrijven, waardoor de consumptie, de huizenverkoop en de investeringen toenemen. Volgens de nieuwe voorspellingen heeft het kabinet 5 miljard euro over om in te zetten als ‘smeerolie’ bij een belastingherziening, waar het kabinet al sinds vorig jaar september over praat. De overheid hoeft immers minder WW uit te keren en ontvangt door de aantrekkende consumptie meer btw. Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) benadrukt in een reactie dat hij nog niet helemaal tevreden is. „De werkloosheid is nog hoog, de huishoudens hebben schulden, de staat heeft een veel hogere schuld dan voor de crisis. We moeten de rommel van de crisis opruimen en daarvoor is echt groei nodig.” Bij het opstellen van de nieuwe ramingen is DNB er vanuit gegaan dat Griekenland binnen de eurozone kan blijven. Morgen publiceert ook het Centraal Planbureau nieuwe ramingen. Het CPB ging in maart nog uit van een lagere groei dan DNB nu voorspelt: 1,7 procent.