DNB: Nederland profiteert van geldverruiming ECB

De Nederlandse economie trekt mede dankzij het beleid van de ECB aan, schrijft De Nederlandsche Bank.

De Nederlandse economie profiteert van het grootschalige opkoopprogramma van staatsobligaties van de Europese Centrale Bank (ECB). Alleen al de aankondiging hiervan door de ECB in januari levert naar schatting 0,2 procentpunt per jaar extra groei van het bruto binnenlands product in de jaren 2015-2017, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een vandaag gepubliceerde raming.

DNB waagt zich als eerste Nederlandse instelling aan een inschatting van de effecten van het programma van ‘kwantitatieve ruiming’ op de Nederlandse economie. Sinds maart koopt de ECB maandelijks gemiddeld voor 60 miljard euro aan overheidsobligaties op. Het geld waarmee zij dat betaalt, komt via beleggers in het financiële circuit terecht.

De hoofdreden voor president Mario Draghi van de ECB om het opkopen van staatsobligaties, een paardenmiddel, in te zetten, was de vermeende dreiging van deflatie. DNB-president Klaas Knot tekende in januari binnen het ECB-bestuur verzet aan tegen het besluit, maar hij was in de minderheid. Knot vreest voor financiële zeepbellen door de in totaal 1.140 miljard euro die de ECB tot september 2016 in de economie wil pompen. DNB waarschuwde ook voor de risico’s voor Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen van de lage rentes die een gevolg zijn van het ruime ECB-beleid.

Tegelijkertijd stimuleert Draghi’s opkoopprogramma de Nederlandse economie, schrijft DNB in haar halfjaarlijkse raming. Vergeleken met een half jaar geleden schroeft DNB haar groeiverwachting voor 2015 flink op, van 1,2 naar 2 procent. In 2016 verwacht DNB 1,8 procent groei en in 2017 2,2 procent, het hoogste groeicijfer in tien jaar. De gunstige ramingen komen voor een groot deel door de verbeterde internationale economische omstandigheden, waaronder het opkoopprogramma.

DNB zegt wel dat het effect van kwantitatieve verruiming op de economie „niet met zekerheid te bepalen”. Nederland profiteert als exportland vooral van de lagere eurokoers. Die daalde rond de aankondiging van het ECB-programma van kwantitatieve verruiming doordat de hoeveelheid euro’s in de markt toeneemt. Ook stijgt de vraag naar krediet van huishoudens en bedrijven door het ECB-programma. Dit programma drukt de rentes op staatsobligaties, wat doorwerkt in de rentes die banken rekenen. De extra kredietverlening komt de consumptie, de huizenverkoop en de investeringen ten goede.

Het Centraal Planbureau ging in zijn ramingen van maart uit van lagere groei in 2015 dan DNB: 1,7 procent in plaats van 2 procent. Woensdag publiceert het CPB nieuwe ramingen.