Brieven

illustratie Kamensky

Zo zakelijk was hij toen niet

Boris van der Ham roept op tot een zakelijker debat over Europa (3/6). Zo’n zakelijke benadering spreekt mij aan. Van der Ham vindt het nodig om scherp afstand te nemen van voorstanders van verdere integratie die hij romantiek verwijt. Feit is dat de EU de afgelopen jaren de teugels op financieel-economisch terrein duidelijk heeft aangehaald. Van der Ham gaat het kennelijk nog niet ver genoeg. In zijn gretigheid om binnen de EU tot harde, afrekenbare afspraken te komen – ook over de Europese kenniseconomie – wil hij meer bevoegdheden overdragen dan wie dan ook.

Van der Ham beroept zich op zijn ervaringen als indiener van het referendumvoorstel. Daarbij slaat hij aan het fabuleren. Bij het referendum werd een oordeel gevraagd over het grondwettelijk verdrag, niet over de Europese integratie als zodanig. Het referendum kon ook geen oordeel inhouden over de toetreding van Roemenië en Bulgarije, want die vond niet in 2003 plaats, maar pas in 2007, een kleine twee jaar na het referendum. De ratificatieprocedure in het Nederlandse parlement begon na het referendum. Kan Van der Ham nog eens nagaan hoe zakelijk hij zich destijds als Kamerlid heeft opgesteld?

Onderzoek chocola

Vertrouw media niet blind

Uw artikel over het flutonderzoek (afvallen van chocolade) (2/6) eindigt met de opmerking „ […] het vertrouwen in wetenschap en media is onnodig beschadigd.” Het lijkt mij juist heel hard nodig dat lezers en tv-kijkers wat minder blind vertrouwen op de media en wat kritischer leren denken over conclusies en interpretaties op basis van wetenschappelijk onderzoek. Bohannon verdient hulde voor zijn ‘misleiding’ en het publiek zou hem dankbaar moeten zijn voor het aan het licht brengen van een problematische misstand.

Hadewych van Kempen

Emancipatie

Liever hete rollen weigeren

Na het lezen van het artikel Vrouw te vaak lustobject in de Nederlandse film was ik enigszins verontwaardigd over deze gebrekkige emancipatie onder vrouwen. Je zou verwachten dat de actrices die deze rollen verwerven zouden handelen met het besef dat zij een voorbeeldfunctie hebben. Daarom lijkt het mij een goed statement als actrices die dit soort eendimensionale rollen vervullen, in het vervolg weigeren. Laat die vrouwen maar zien dat zij meer kunnen dan lustobject spelen.

Marouane Aztout

PGB’s

Huidig oproer is bijzaak

Het gehannes met de PGB’s is uitermate vervelend voor de mensen die van een PGB afhankelijk zijn, is een blamage voor de Sociale Verzekeringsbank en toont pijnlijk de onmacht van de politiek om bij te sturen. Toch zijn de perikelen met de PGB’s bijzaak. Mensen die een PGB ontvangen – of daar nog op wachten – schieten er niets mee op.

Veel boeiender is de vraag: hoe gaat het nu met de zorg in gemeenten? Het beeld daar: er gebeuren goede dingen maar er zijn ook zorgen. Een groot deel van de gemeenten heeft wijkteams ingericht. Dat werkt soms goed maar er zijn ook wijkteams met een onduidelijke opdracht en wijkteams waarin de samenwerking tussen partijen heel moeizaam tot stand komt. Een ander gevaar is bureaucratisering: de administratieve lasten en verantwoordingsplichten, de bestuurlijke- en organisatorische drukte zijn enorm. Een andere verandering speelt zich af op de arbeidsmarkt. Het doel is zoveel mogelijk mensen in een normale omgeving aan het werk te krijgen. Maar als gemeenten geen geld hebben voor bemiddeling en begeleiding is dit kansloos. Het gaat dus niet om PGB’s. De Kamer zou zich bezig moeten houden met de vraag hoe de zorg zelf zich ontwikkelt.

Boris van de Woestijne

Correcties en aanvullingen

Nederlandse orkesten

In Topdirigent verdient veelvoud van CEO-salaris over het Rotterdams Philh. Orkest (4/6, p. 2) is de naam van het Nederlands Philharmonisch Orkest weggevallen. De juiste ranking van Nederlandse orkesten is volgens muziekredacteur Mischa Spel het Concertgebouworkest op één, gevolgd door een wisselende tweede plaats voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Radio Filharmonisch Orkest en Nederlands Philharmonisch Orkest.