Er lekt zout door de barsten in Europa’s steenharde ijskorst

foto nasa

De intrigerende ‘knikker’ op deze foto is Europa, de op drie na grootste maan van de planeet Jupiter. De afbeelding is gebaseerd op beeldmateriaal dat in de jaren negentig is verzameld door de NASA-ruimtesonde Galileo. Aan de hand van die opnamen is nu een nieuw mozaïek gemaakt, dat de maan Europa in natuurlijke kleuren weergeeft.

De korst van Europa bestaat niet uit gesteente, maar uit bevroren water. Veel maakt dat niet uit: bij de temperaturen ter plaatse – 160 tot 220 graden onder nul – is water zo hard als graniet.

Er zijn sterke aanwijzingen dat er onder die kilometersdikke ijskorst een diepe oceaan van zout water schuilgaat. Dat water blijft warm en vloeibaar door de getijdenwerking van Jupiter. Sommige wetenschappers denken dat er in die oceaan primitief leven mogelijk is.

De bruine strepen op het oppervlak van Europa bestaan uit materiaal dat via barsten in de ijskorst naar boven is gekomen. Volgens recent laboratoriumonderzoek gaat het wellicht om gewoon ‘keukenzout’. NASA-wetenschappers hebben vastgesteld dat zout donker kleurt wanneer het langdurig wordt blootgesteld aan energierijke elektrisch geladen deeltjes. En daaraan is in de omgeving van Europa geen gebrek.

Volgend decennium is Europa het doelwit van twee grote ruimtemissies. In 2022 gaat de Europese JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) op pad. Deze zal vanaf 2030 behalve Europa ook de twee andere grote ijsmanen van Jupiter onderzoeken.

Enkele jaren later wil het Amerikaanse ruimteagentschap NASA een ruimtesonde lanceren die Europa als hoofddoel heeft. Geen van beide ruimtesondes zal een landing op het oppervlak van de ijsmaan maken.