Economie

Er is weer veel werk voor top-zzp’ers

Beeld iStock

Uit langlopend onderzoek van interim-managementbureau Schaekel&Partners, samen met Nyenrode en TNO, blijkt dat er sinds het begin van de crisis in 2008 niet eerder zoveel zelfstandige interimbestuurders aan het werk waren als nu: bijna driekwart van de 727 ondervraagden. Vorig jaar was dat nog 65 procent. Ze verdienen ook steeds meer en zijn optimistisch over de toekomst.

Uit het onderzoek blijkt wel dat vooral oudere interimbestuurders er ook wel naar verlangen om weer in vaste dienst te komen. “Dat past in de cyclus die we waarnemen in ons onderzoek”, zegt Piet Hein de Sonnaville van Schaekel&Partners.

“Ze beginnen in vaste dienst, gebruiken hun kennis daarna als zelfstandige en exporteren hun kunde dan weer in vaste dienst. Er speelt dan van alles mee: dat ze financieel onafhankelijk zijn, zich nuttig willen maken voor de maatschappij. En ook de woon-werk-afstand. Als we iemand van 55 bellen voor een baan in vaste dienst, dicht bij zijn huis, dan vindt hij minder inkomen vaak best te accepteren.”

Het afgelopen jaar is er door ambtenaren en experts van het CPB onderzoek gedaan naar de sterk groeiende groep zzp’ers, die de overheid veel geld kosten omdat ze veel fiscale voordelen hebben. Het onderzoek is al zo’n drie weken klaar, maar de regeringspartijen VVD en PvdA zijn er nog niet uit welke beleid er nu moet komen: de VVD ziet in de zzp’ers vooral vrije ondernemers die je zoveel mogelijk met rust moet laten, de PvdA vindt dat er extra aandacht moet komen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Volgens De Sonnavile maakt het voor zijn cliënten, de hoogopgeleide zzp-topbestuurders, niet uit of de regering de fiscale voordelen voor zelfstandigen afbouwt om het zzp-schap minder aantrekkelijk te maken – zij zullen daardoor dan niet opeens kiezen voor een bestaan in vaste dienst. “Een punt van aandacht” is voor hen wel de vereenvoudiging van het ontslagrecht in de wet Werk en Zekerheid die op 1 juli ingaat. Door de nieuwe wet wordt de ontslagvergoeding beperkt tot maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris als het inkomen hoger is dan dat bedrag. De Sonnaville:

“Tot nu toe kon je bij een ontslag een fors bedrag meekrijgen dat als buffer diende als je voor jezelf begon. We weten nu nog niet hoe het zal uitpakken.”

Maar De Sonnaville verwacht niet dat er zich daardoor minder interimbestuurders zullen melden als top-zzp’er. Door die wet, denkt hij, kunnen bestuurders ook anders in hun werk komen te staan en denken: volgende maand kan ik eruit liggen.

“Dan kun je ook makkelijker beslissen om voor jezelf te beginnen.”

Lees ook: ‘De zzp’er van de VVD is heel anders dan die van de PvdA’ in NRC Weekend