Amsterdam biedt vreemdeling 24-uurs opvang

Amsterdam gaat uitgeprocedeerde vreemdelingen, onder voorwaarden, 24-uurs opvang bieden. Hiermee gaat de gemeente een stap verder dan de huidige bed, bad en brood regeling waarmee sinds december ongedocumenteerden ’s avonds en ’s nachts onderdak krijgen. En een stap verder dan het moeizame akkoord dat kabinetspartijen VVD en PvdA ruim een maand geleden sloten.

Over de reden is burgemeester Van der Laan duidelijk: „De dagelijkse praktijk op de straten van Amsterdam toont aan dat het asiel- en vreemdelingenbeleid van de rijksoverheid niet sluitend is.” Het aantal ongedocumenteerde vreemdelingen dat beroep doet op opvang neemt „fors” toe.

Voorwaarden voor opname in het ‘programma vreemdelingen’: het moet gaan om „kwetsbare” asielzoekers, met ernstige psychische of lichamelijke klachten – te bepalen door GGD-artsen. Of om ongedocumenteerden die meewerken aan hun terugkeer. De duur van de opvang is beperkt tot een half jaar à een jaar voor de kwetsbare en drie tot zes maanden voor de andere groep. Een asielzoeker kan maar eenmaal deelnemen.

Met dit programma geeft Amsterdam een structureel vervolg aan het experiment dat in 2013 met goedvinden van toenmalig staatssecretaris Teeven werd gedaan. Daarbij kreeg een groep illegalen zes maanden onderdak in een oude gevangenis. In die tijd zouden zij werken aan hun toekomst – ook als dat terugkeer betekende.