95 procent in top drie

Van de 7.500 Amsterdamse achtstegroepers zijn 75 kinderen niet op een school uit hun top vijf geplaatst, blijkt uit resultaten van het nieuwe matchingsysteem. 95 procent van de leerlingen is wel op een school uit hun top drie geplaatst, 74 procent op hun eerste voorkeur. In het oude lotingsysteem werden vorig jaar 500 kinderen uitgeloot bij de school van hun eerste voorkeur.