Kabinet rekent op tweede termijn voor Dijsselbloem bij eurogroep

Het kabinet acht de kans groot dat minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) een tweede termijn krijgt als voorzitter van de eurogroep. Onder de achttien eurolanden zou zich voldoende steun aftekenen voor de Nederlander, ondanks een voorkeur van Duitsland voor zijn Spaanse tegenkandidaat. Dat blijkt uit gesprekken van deze krant met ingewijden in Den Haag en Brussel.

Op 21 juli verstrijkt Dijsselbloems eerste termijn van tweeënhalf jaar als voorzitter van eurogroep. Hij heeft zich nog niet officieel gekandideerd voor een tweede termijn, maar het is bekend dat hij graag door wil. Achter de schermen lobbiet premier Rutte (VVD) bij andere Europese regeringsleiders voor zijn herbenoeming. Ook Dijsselbloem zelf en de Nederlandse eurocommissaris Timmermans (PvdA) snijden het onderwerp aan in de contacten met hun ambtsgenoten.

Tijdens een Europese rondreis van Dijsselbloem, begin mei, zouden de Franse president Hollande en de Italiaanse premier Renzi hun steun hebben toegezegd aan Dijsselbloem. Ook onder andere eurolanden zou voldoende steun zijn. Bij bronnen rond het kabinet overheerst dus optimisme over zijn kansen – al benadrukken ze dat er „geen garanties” zijn:

Het Nederlandse kabinet zou ernaar streven de benoeming van Dijsselbloem rond te krijgen op de eerstvolgende vergadering van de eurogroep, over twee weken.

Griekse crisis werkt in z’n voordeel

Dijsselbloem wordt in de meeste eurolanden gezien als een kundig eurogroepvoorzitter, al heeft hij in Zuid-Europa een reputatie van ‘Duitse’ hardheid als het gaat om begrotingsdiscipline. De vergaderingen onder zijn leiding verlopen soepel en hij speelde een sleutelrol bij de oprichting van de Europese bankenunie. De crisis rond Griekenland, die zich nu in een cruciale fase bevindt, zou in Dijsselbloems voordeel kunnen werken: op zo’n moment kun je „beter niet van paard wisselen”, zoals een ingewijde het zegt.

Ook belangrijk: Dijsselbloem is sociaal-democraat. Europese lidstaten streven bij topfuncties in de EU doorgaans naar een evenwicht in politieke kleur. De belangrijkste posten, de voorzitters van de Europese Commissie en de Raad, worden sinds vorig jaar bekleed door christen-democraten.

Steunt Duitsland hem ook?

De grote vraag blijft: wat doet Duitsland, het machtigste land van Europa? Bondskanselier Merkel sprak eerder haar steun uit voor de Spaanse minister Luis de Guindos. Maar betrokkenen wijzen erop dat die toezegging dateert van vorig jaar en voornamelijk bedoeld was om Spaanse steun te krijgen voor de christen-democraat Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. Merkel heeft zich sindsdien niet meer publiekelijk uitgelaten over haar voorkeur. Als de Duitsers niet alsnog een offensief beginnen voor De Guindos – en die kans lijkt klein, zeggen betrokkenen – betekent dat in feite stilzwijgende steun voor Dijsselbloem.

Op de achtergrond speelt nog een kwestie: wordt de voorzitter van de eurogroep een voltijds baan of blijft het een nevenfunctie van een zittende minister? Frankrijk was voorstander van het eerste, maar vorig jaar verdween de kwestie van de agenda. Nederland is tegenstander van een vast voorzitterschap, omdat dat alleen maar nieuwe Brusselse bureaucratie zou opleveren.