Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Een visie houdt u nog even tegoed

De kortingen op subsidie komen hard aan bij veel organisaties. Ze zijn financieel niet noodzakelijk en des te opmerkelijker omdat de SP in het college zit.

Dierentuin Artis is één van de organisaties die voortaan minder subsidie krijgt van de gemeente Amsterdam.
Dierentuin Artis is één van de organisaties die voortaan minder subsidie krijgt van de gemeente Amsterdam. Foto Ronald van Weeren/Artis

Veertig insprekers waren er gisteren bij een hoorzitting op het stadhuis over de bezuinigingen op subsidies, ingelast door oppositiepartij PvdA. Het waren de bazen van de instellingen die op de gevreesde subsidiekortinglijst staan in de vorige week gepresenteerde Voorjaarsnota. De zaal zat zo vol dat een bewaker erop toezag dat er niemand meer bij kwam.

Al was het dan geen debat – wel het eerste moment dat er inde raadszaal gesproken werd over de bezuinigingen, veelbesproken nadat eind april een ambtelijke lijst van mogelijk te korten instellingen uitlekte. Op die lijst stonden maatschappelijke organisaties in de gevarenzone, terwijl marketing- en toerismeclubs juist als veilig werden aangemerkt.

Opvallend stil: de SP. De bezuinigingen onderstrepen de moeilijke positie van de partij in dit college met VVD en D66, gemarkeerd door een dikke, ideologische breuklijn. Een breuklijn bij vrijwel alle elementaire dossiers: de woningmarkt, de arbeidsmarkt.

En bij subsidies. Pijnlijk, dat de ene na de andere organisatie voor de kwetsbaren in de stad (daklozen, zwerfjongeren, psychiatrisch patiënten) ageerde tegen beleid van de partij die haar verkiezingsprogramma de titel ‘Voor een sociaal Amsterdam’ gaf. En dat terwijl de bezuinigingen niet financieel noodzakelijk, maar politiek gedreven zijn: het geld wordt geïnvesteerd in schoolgebouwen, veiligheid, de spreiding van de drukte in de stad en armoedebestrijding (een triomf voor de SP).

Gemakkelijk kwam dit bezuinigingsbesluit dan ook niet tot stand. Er werd extra over vergaderd, het werd een week uitgesteld. De ophef over de uitgelekte lijst hielp ongetwijfeld niet. (GroenLinks dook er gretig bovenop: „bizarre bezuinigingen” voor de financiering van „rechtse hobby’s”).

Uiteindelijk rolde er een lijst uit van 52 instellingen, waarop in totaal 25 miljoen euro bezuinigd wordt – 5 miljoen euro minder dan in het collegeakkoord was afgesproken. De Voedselbank, in het gelekte document nog een gegadigde, ontbreekt, terwijl Amsterdam Marketing en Amsterdam Economic Board nu wél moeten inleveren.

Helemaal niets heeft de SP dus ook weer niet binnengesleept.

Maar zo’n compromis maakt de manoeuvreerruimte voor de SP-raadsleden wel erg beperkt. Ze kunnen zo’n bevochten akkoord nu niet te hard afvallen.

De VVD toonde zich gisteren wel kritisch. En niet omdat er 20 miljoen euro minder op subsidies bezuinigd wordt dan de partij in haar verkiezingsprogramma voorstelde. Nee: de VVD wil het subsidiebestel (het totaal is ruim 600 miljoen euro) het liefst geheel vernieuwen, en daar hoort een fundamentele discussie bij over waar gemeenschapsgeld naartoe zou moeten. Nu heeft het college slechts een lijst gepresenteerd van bezuinigingen, zonder heldere visie of uitvoerige toelichting op het waarom. Zo kent dit compromis verschillende verliezers, aan beide kanten van de coalitie.

Wethouder Kock (Financiën, D66) zegde gisteren toe de visie van het college alsnog toe te sturen, in elk geval vóór de raadsvergadering van volgende week. Dan begint het politieke spel om die gevreesde lijst van 25 miljoen, een relatief klein bedrag, pas echt.