Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Wonen

Brieven

Een pagina met positiviteit

Een mogelijkheid de krant nog interessanter te maken. Stel een pagina samen – zo eens per week – met uitsluitend positieve berichten, opmerkingen, reportages en verslagen. De reactie van Uw lezers zal zijn: wat een opluchting.

Knotwilgen

Sportterrein heeft elzenwal

Joke Beeckmans schrijft over de ‘typisch Hollandse knotwilgen’ als decor van de voetballer. Dit is mijns inziens incorrect. Het gaat hier om een (zwarte) elzenwal. In het waterige en open landschap van west-Nederland is het zeer gangbaar dat sportterreinen worden omzoomd door dergelijke elzenwallen. Ze moeten periodiek gesnoeid worden om de structuur van een grove haag te behouden. Knotwilgen hebben in het algemeen een vrije stam en worden alleen bij de knot gesnoeid. Zij staan meestal langs waterrijke bermen langs wegen en in weilanden, niet langs sportvelden.

E. Flier Ingenieur Tuin- en landschapsinrichting

Erfpacht

U staat direct onder water

Het advies van DNB om hypotheekverstrekking verder te beperken, tot 90 procent van de woningwaarde heeft ten doel om te voorkomen dat woningen ‘onder water’ komen te staan (oftewel: de kosten/schulden zijn dan hoger dan de woning bij verkoop zou opbrengen). In de discussie niet genoemd dat dit een stimulans zal zijn voor verhoogde invoering van erfpacht. Meestal wordt dit gepresenteerd als een constructie waarbij je alleen het huis hoeft te kopen en de grond huurt. Daarmee is de benodigde hypotheek lager en komt een woning binnen bereik.

Een krachtige waarschuwing is hier op zijn plaats: met erfpacht staat elke woning vanaf dag één onder water. Bij een erfpachtcontract van bijvoorbeeld 30 jaar is er een harde contractuele betalingsverplichting voor 30 jaar. Bij de huidige erfpachtkosten (wat grondeigenaren marktconform noemen) overschrijdt deze betalingsverplichting in 30 jaar meestal de waarde van de grond. Dus, de erfpachter heeft dan de grondwaarde betaald, maar krijgt de grond niet. Het is een betalingsverplichting, dus bij de aankoop staat de koper reeds voor dit bedrag onder water.

Redelijke erfpacht is mogelijk, maar dan zal het roer volledig om moeten. Laten we hopen dat de politiek dit uitdiept en actief betrekt bij de woningproblematiek. Voor argeloze geïnteresseerden, maar ook voor de honderdduizenden erfpachters die momenteel door zeer onevenredige erfpachtvoorwaarden zwaar onder water staan.

Jord Stam

Correcties en aanvullingen

Frank van der Lende

In de aankondiging van een artikel over dj Frank van der Lende (vp, 2/6) wordt hij „een nieuwe dj op 3FM” genoemd. Van der Lende was al dj bij 3FM. Sinds deze week heeft hij daar een nieuw programma.