Corporaties en Woonbond beperken huurstijging

De huren van de meeste sociale huurwoningen stijgen vanaf volgend jaar minder hard dan wettelijk is toegestaan. Corporatiekoepel Aedes heeft hierover een ‘sociaal huurakkoord’ gesloten met de Woonbond, de belangenvereniging van huurders.

Dat hebben zij gisteren bekendgemaakt. Het akkoord geldt voor 2016-2018, kan worden verlengd tot 2020, maar moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van Aedes en de Woonbond. Aedes vertegenwoordigt ongeveer 90 procent van de corporaties, die samen 2,4 miljoen sociale huurwoningen bezitten.

Afgesproken is dat de corporaties de huren met maximaal 1 procent verhogen bovenop de inflatiecorrectie. Nu is wettelijk toegestaan de huren met 2,75 procent te verhogen bovenop de inflatie. De stijging van de huren is verder meer gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. Nu mogen corporaties de huren verhogen afhankelijk van het inkomen van de huurder.

De twee organisaties hopen dat het akkoord ook wettelijk wordt vastgelegd, zodat ook niet-leden van Aedes en de private huursector zich eraan moeten houden. Minister Blok (Wonen, VVD) laat via zijn woordvoerder weten het een goede zaak te vinden dat op „zo’n centraal niveau” een dergelijk initiatief is genomen. (NRC)