NS wist van begin af aan dat Fyra-materieel onbetrouwbaar was

De NS wist bij de start van de exploitatie van de Fyra-treinen dat het materieel onbetrouwbaar was en dat er geen realistische voorspelling over de vervoersprestatie te maken was. Dat bleek vandaag uit het verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie-Fyra van toenmalig directievoorzitter, Jan-Willem Siebers van HSA, het dochterbedrijf van NS dat verantwoordelijk was voor exploitatie van de Fyra.

Jan-Willem Siebers, directievoorzitter High Speed Alliance (HSA) van 2010 tot en met 2013 en commercieel directeur HSA van 2004 tot en met 2009, verschijnt voor de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Die onderzoekt onder meer het toezicht op de bouw van de Fyra en de toelating van de Fyra tot het Nederlandse spoor.
Jan-Willem Siebers, directievoorzitter High Speed Alliance (HSA) van 2010 tot en met 2013 en commercieel directeur HSA van 2004 tot en met 2009, verschijnt voor de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Die onderzoekt onder meer het toezicht op de bouw van de Fyra en de toelating van de Fyra tot het Nederlandse spoor. Foto ANP / Bart Maat

De NS wist bij de start van de exploitatie van de Fyra-treinen dat het materieel onbetrouwbaar was en dat er geen realistische voorspelling over de vervoersprestatie te maken was. Want dat was de uitkomst van de ervaringen met proefritten die NS vlak daarvoor had uitgevoerd. Dat bleek vandaag uit het verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie Fyra van toenmalig directievoorzitter, Jan-Willem Siebers van High Speed Alliance, het dochterbedrijf van NS dat verantwoordelijk was voor exploitatie van de Fyra.

HSA had in de maanden ervoor testritten uitgevoerd waarin tal van mankementen aan het licht waren gekomen. Met name op het traject naar en over de Belgische grens kwamen mankementen aan het licht. Het was bij de start van die testritten al onduidelijk of AnsaldoBreda die mankementen tijdig zou kunnen verhelpen.

Geen reden tot uitstel

Toch was dat voor HSA geen reden om de officiële start van de Fyra uit te stellen. Volgens Siebers was intern de inschatting dat het om kinderziektes ging. Bovendien was er geen alternatief voor het Italiaanse treinmaterieel. “Uit de testritten kwam naar voren dat het materieel zeer storingsgevoelig en onbetrouwbaar was”, hield de commissie-Bergkamp hem voor. “En toch heeft u toen niet gedacht : wat doe ik de passagiers en mijn mensen op de trein aan?”

Uit het verhoor bleek dat de NS die proefritten onvoldoende had voorbereid. De helft van de geplande testritten kon niet worden uitgevoerd omdat materieel het niet deed, er onvoldoende personeel en spoor beschikbaar was en omdat de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS niet wilde meewerken. “We gingen uit van een punctualiteit van 80 procent”, was de verdediging van Siebers. “En op dat moment was uitstel niet meer mogelijk.”

Lees ook: Het grote Fyra-dossier. Krijgen we nog antwoord op deze vragen?

Lees ook: Inspectie: op papier was alles in orde (€)