Arbeidsdiscriminatie, de overheid lost het niet voor je op

Foto ANP / Ed Oudenaarden

Heet je Fatima of Mohammed? Zorg dat je je opleiding afmaakt, dat je de taal vloeiend spreekt, dat je hard werkt, ja misschien wel harder dan Jan, betoogt het Amsterdamse VVD-raadslid Dilan Yesilgoz.

Tijdens het voorjaarscongres van de VVD legde premier Rutte in zijn toespraak de nadruk op de kracht van de samenleving en het individu. De overheid kan en gaat het niet allemaal voor je regelen. Dat kan je zelf veel beter. Zorg voor jezelf, geef om een ander. En als je de stroming tegen hebt, roei wat harder.

Zo maakt het in dit land helaas uit of je Jan of Mohammed heet als je solliciteert en de overheid kan dit probleem niet eenzijdig oplossen, herhaalde Rutte in zijn speech. In een eerder interview tijdens de Provinciale verkiezingen had hij aangegeven dat ondanks de vele maatregelen die de politiek neemt tegen deze hardnekkige vorm van discriminatie, een echte mentaliteitsverandering uiteindelijk vanuit de samenleving moet komen. ,,Je moet je invechten”, aldus de premier.

Heel links Nederland viel toen en nu weer over de minister-president heen. Hoezo invechten? De premier zou hiermee aangetoond hebben arbeidsdiscriminatie niet serieus te nemen. Echter, het tegendeel is waar.

Uit een analyse van Eurostat en de Oeso blijkt dat vrijwel nergens in Europa de arbeidskansen van allochtonen zo slecht zijn als in Nederland. Taalachterstand en lage scholing verlagen, met name bij de eerste generatie allochtonen, dikwijls de baankansen. Discriminatie op de arbeidsmarkt speelt echter ook een rol bij deze achterstandspositie. Het College van de Rechten van de Mens concludeerde in het jaarverslag van 2014 dat meer dan de helft van de zaken die binnenkomen betrekking hebben op deze vorm van discriminatie. De drie belangrijkste gronden waarop mensen worden uitgesloten zijn geslacht, handicap of chronische ziekte en leeftijd. Daarnaast vormt afkomst vaak een reden voor afwijzing, schrijft het College.

Vele vrienden van mij, met een geboorteplaats buiten West-Europa, met uitstekende papieren en zo mogelijk nog mooiere referenties zijn, zonder een eerste gesprek, net iets te vaak afgewezen voor banen die één op één aansloten bij hun ervaring en kennis, om te geloven dat het niets met discriminatie te maken heeft. Voor mij is dit zeker niet anders geweest. Kunnen wij het bewijzen? Nee. Natuurlijk niet. Zoals onderzoekers van de Universiteit van Utrecht vorig jaar al aangaven: een sollicitant komt vrijwel nooit te weten of etniciteit de reden is dat hij of zij niet uitgenodigd is voor een gesprek.

Lees verder (€)