Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Weer

Groene Draeck had voorrangIn haar ‘Ikje’…

Groene Draeck had voorrang

In haar ‘Ikje’ wekt Janine Herweijer (28/5) de indruk dat zij op de Waddenzee ten onrechte moest uitwijken voor De Groene Draeck. Zeilend voor de wind van noord, vanuit de haven van Vlieland in de Vlietstroom, met de vloedstroom mee, pal voor de wind, naar zuid, naderde zij De Groene Draeck en voerde haar zeilen met fok te loevert. Zij beschrijft dat De Groene Draeck „over bakboord ligt” en opkruist richting Vlieland, wat klopt met de Noord-Oosten wind.

Het is goed dat de schrijfster haar koers heeft verlegd. Het Binnenvaart Politie Reglement, geldend op de Waddenzee, stelt dat voor gelijkwaardige, zeilende schepen het schip met de giek over bakboord voorrang heeft. Bij gelijke giekstand (secundair in dit geval) wijkt loef voor lij. De Groene Draeck had de giek over bakboord en lag benedenwinds (lij).

Directeur Rijksvoorlichtingsdienst