Gemeenten omzeilen SVB en betalen zelf zorgbudgetten uit

Zeker zeventien gemeenten hebben voorschotten uitgekeerd op persoonsgebonden budgetten (pgb’s), omdat zieke inwoners of hulpverleners anders in serieuze problemen zouden komen. Nog eens zeven gemeenten hebben hiervoor uit voorzorg een noodvoorziening getroffen. Dat blijkt uit navraag van deze krant bij vijftig gemeenten. De meeste gemeenten keerden een enkele keer een voorschot uit, maar in enkele plaatsen gaat het om tientallen inwoners. De gemeenten vragen het geld terug zodra de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het pgb heeft uitgekeerd.

De gemeenten spelen met de noodvoorzieningen in op de chaos bij het uitbetalen van de pgb’s, waarvoor de SVB sinds 1 januari verantwoordelijk is. Al snel bleek dat hulpverleners niet of maanden te laat betaald kregen, waardoor in sommige gevallen geen zorg meer werd geleverd aan zieken. Gemeenten willen dat voorkomen.

Morgen spreekt de Tweede Kamer er in een debat over met staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA). Hij zegt dat de problemen zo goed als opgelost zijn, maar oppositie en patiëntenverenigingen twijfelen aan die bewering. De SVB werkt onder politieke verantwoordelijkheid van de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De meeste gemeenten die voorschotten betalen, hebben geen vertrouwen in het systeem. Ze maken zelf afspraken met inwoners in afwachting van de uitbetaling van de SVB. Als het geld, waarmee zieken zelf hun zorg inkopen, alsnog wordt uitbetaald door de SVB, dan stort de pgb-houder het voorschot terug. Onder meer Den Haag, Arnhem en Almere kiezen voor deze noodgreep.