Economie

Wat we kunnen leren van startuphemel Twente

Foto ANP

Wat kan de rest van Nederland leren van Twente? Wat is er nodig om van Nederland de Silicon Valley van Europa te maken? Kan dat überhaupt? Neelie Kroes – ambassadeur voor de Startup Delta, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken dat tot doel heeft startups naar Nederland te halen – gaf dinsdag een lezing aan de Universiteit Twente. De universiteit investeert er al jaren in student-ondernemers en de kennisindustrie. Het leverde Twente in dertig jaar ruim 1.800 starters op, van het bekende Booking.com tot hoogtechnologische spin-offs als Micronit. Dit zijn de belangrijke lessen volgens Kroes.

1. Neem risico en misluk

Ambitie toon je door risico te nemen. Starters moeten vooral experimenteren en niet vastroesten in traditionele bedrijfstructuren. Door te mislukken kan je beter worden, zegt ze. Het is een les die volgens haar onvoldoende is doorgedrongen in Nederland.

2. Er moet meer worden samengewerkt…

Bedrijven en starters moeten over heel het land samenwerken. De Startup Delta wil de tien belangrijkste hubs (naast Twente ook onder andere Amsterdam, Eindhoven, Delft) samenbrengen in één groot netwerk. Iedere hub richt zich op het vinden van talent en fondsen. In juni brengt de Startup Delta topmannen van ASML en DSM samen met voormalige politici. Deze zogenoemde ‘circle of influencers’ gaat alvast nadenken over hoe de verschillende ‘hubs’ gaan samenwerken bij het werven van talent.

3. … ook op universiteiten

Kijk naar Twente, luidt de boodschap. Aan de grootste nanotechnologie-instelling van het land, Mesa+, doen zo’n 500 professoren, studenten en bedrijven samen onderzoek naar het allerkleinste: atomen en moleculen.

4. … en bij de overheid natuurlijk

Als voormalig Europees Commissaris kent Kroes de bureaucratische hordes die een startup moet nemen. Zo mag een faillissement starters niet voor de rest van hun leven achtervolgen. Er is flexibele regelgeving nodig die de ontwikkeling van een ecosysteem bevordert. Een ecosysteem is een omgeving waar alles is ingesteld op het ontwikkelen van startups, denk bijvoorbeeld aan coaching, financiële fondsen, toegang tot investeerders en infrastructuur. Eigenlijk zijn de ‘hubs’ allemaal ecosystemen, Kroes wil deze dichter bij elkaar brengen om één groot Nederlands systeem te creëren. Ook hierin is Twente een voorbeeld. Die regio ruilde – uit noodzaak – de verouderde staal- en textielindustrie in voor innovatieve starters. Nederland moet dezelfde keuze maken: “Wij hebben een startupcultuur nodig.”