Asieluitgaven in 2014 op ruim 800 miljoen

Opvang, procedures en onderwijs van en voor asielzoekers hebben Nederland vorig jaar ruim 800 miljoen euro gekost, zo blijkt uit cijfers van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie, VVD). De PVV had om die bedragen gevraagd. Het grootste gedeelte van het budget, 485 miljoen euro, ging naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die asielaanvragen behandelt, kreeg 198 miljoen. Andere uitgaveposten waren onder meer rechtsbijstand aan advocaten in asielzaken (26 miljoen), primair onderwijs aan asielkinderen en voorgezet onderwijs voor oudere asielzoekers. In Nederland vroegen in 2014 24.000 mensen asiel aan.