OESO ziet sneller herstel Nederlandse economie

Industrielandenclub voorspelt hogere groei dan Den Haag.

Prognose: herstel
Prognose: herstel

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is aanmerkelijk optimistischer over het herstel van de Nederlandse economie dan Nederland zelf.

Vanochtend publiceerde de internationale organisatie van industrielanden nieuwe macro-economische prognoses voor haar lidstaten. Het bruto binnenlands product van Nederland groeit volgens die ramingen dit jaar met 2 procent en volgend jaar met 2,2 procent. Het kabinet, dat leunt op de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) van maart, gaat uit van een economische groei van 1,7 procent dit jaar en 1,8 procent in 2016. In absolute getallen schat de OESO de Nederlandse economie bijna 3 miljard euro groter in.

De OESO houdt vandaag, onder tijdelijk Nederlands voorzitterschap, een ministersconferentie in Parijs over hoe bedrijven en overheden duurzame groei en werkgelegenheid kunnen bevorderen. Secretaris-generaal Gurría kondigde bij de opening van de ministersvergadering van de OESO premier Rutte aan als de man van „investeren, investeren, investeren”. Rutte heeft volgens de Mexicaan het ideale profiel de OESO-vergadering te leiden omdat hij zowel in het bedrijfsleven, bij de overheid als in de politiek heeft gewerkt en over „leiderschap en charisma” beschikt.

„Het goede nieuws is dat we eindelijk van de crisis herstellen”, zei Rutte verwijzend naar de nieuwe economische voorspellingen. „Maar om dit te versnellen is het nodig op alle niveaus te investeren.”

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD), ook in Parijs aanwezig, reageerde enthousiast op de jongste ramingen van de OESO. „Deze positieve cijfers laten zien dat we de stijgende lijn vasthouden. Het is een goed teken dat bedrijven meer investeren, consumenten meer besteden en de export blijft toenemen.”

Volgens de minister zit Nederland inmiddels „weer tegen de voorhoede aan”. Nederland groeit volgens de OESO volgend jaar 0,6 procentpunt boven de gemiddelde groei in de eurozone. De cijfers zijn positief op vrijwel alle macro-economische indicatoren: consumentenbestedingen, producentenvertrouwen, schuldreductie, de huizenmarkt en koopkracht. De werkgelegenheid ontwikkelt zich volgens de OESO ook gunstiger dan waar het kabinet rekening mee houdt. De werkloosheid daalt volgens de industrieclub volgend jaar tot 6,5 procent van de beroepsbevolking. Het kabinet houdt het op basis van de laatste CPB-cijfers op 7 procent. De OESO verwacht omgerekend dus zo’n 45.000 banen méér.

Rutte: „Ik heb natuurlijk meerdere zorgen over de Nederlandse economie. Op zichzelf is het goed nieuws dat de cijfers omhoog gaan, maar mijn grootste zorg blijven de te hoge werkloosheidscijfers. We zien wel heel veel aanbod van mensen op de arbeidsmarkt. Dat is goed nieuws. Maar mede daardoor blijft overall het aantal werklozen in Nederland nog iets te hoog.”

Als de economische verwachtingen ook door het CPB naar boven worden bijgesteld – volgende week komen er nieuwe ramingen – dan heeft dat positieve gevolgen voor de begrotingsonderhandelingen richting Prinsjesdag. Maandag presenteerde minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) in de Voorjaarsnota al een meevaller voor dit jaar van 800 miljoen euro. Als de economie net zo hard aantrekt als de OESO verwacht kunnen de meevallers in de miljarden gaan lopen.