Directeur drie musea Leeuwarden

Kris Callens (42), hoofd Collecties en Presentaties in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, is vanaf 1 augustus directeur van Keramiekmuseum Princessehof, het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum. Hij volgt Saskia Bak op, die sinds half mei Museum Arnhem leidt. „Kris brengt ruime ervaring mee, we verwachten veel van hem”, aldus Kees Storm, voorzitter van de Raad van Toezicht. Callens begeleidt de Alma Tadema-tentoonstelling en Leeuwarden als Culturele Hoofdstad in 2018. (NRC)