Falen informatievoorziening oorzaak fatale gasexplosie Diemen

Onderzoekers aan het werk bij het flatgebouw een dag nadat op 4 september 2014 een ontploffing plaatsvond.
Onderzoekers aan het werk bij het flatgebouw een dag nadat op 4 september 2014 een ontploffing plaatsvond. Foto ANP / Evert Elzinga

De gasexplosie in een flatgebouw in Diemen op 4 september 2014 is het gevolg van gebrekkige informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden die bij het gebouw plaatsvonden.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een vandaag uitgebracht rapport. Door het ontbreken van informatie was het voor de aannemer niet duidelijk dat er een werkende gasleiding in het graafgebied lag. Ook werd het gevaar van een gaslekkage als gevolg van de graafschade onderschat.

Bij de explosie kwamen twee mensen om het leven en raakten vijftien mensen gewond. Tweeëndertig woningen raakten zo zwaar beschadigd dat zij voor langere tijd onbewoonbaar waren.

Werknemers niet bewust van gevaar

Zowel de aannemer als de netbeheerder heeft niet beseft dat door de directe nabijheid van een woongebouw een gevaarlijke situatie kon ontstaan, aldus de Onderzoeksraad. De werkzaamheden werden wel stilgelegd en de graafschade werd gemeld bij de netbeheerder, maar aanvullende maatregelen werden niet genomen. De Onderzoeksraad beveelt netbeheerders van het gasnet aan om hun storingsdiensten beter te bekwamen in het herkennen van risicovolle situaties na telefonische meldingen van graafschade. Op die manier kan er gepast actie worden ondernomen, zoals afstand houden en het waarschuwen van de brandweer.