Corporaties beperken huurstijging vrijwillig in huurakkoord

Foto: ANP / Lex van Lieshout

De huren van de meeste sociale huurwoningen stijgen vanaf volgend jaar minder hard dan nu wettelijk maximaal is toegestaan. Corporatiekoepel Aedes heeft hierover een “sociaal huurakkoord” gesloten met de Woonbond, de belangenvereniging van huurders.

Dat maakten zij vandaag gezamenlijk bekend. Het akkoord geldt in ieder geval voor 2016-2018, kan worden verlengd tot 2020, maar moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van Aedes en de Woonbond. Aedes vertegenwoordigt ongeveer 90 procent van de corporaties, die samen 2,4 miljoen sociale huurwoningen bezitten.

Afgesproken is dat de corporaties alle huren bij elkaar nog met maximaal 1 procent mogen verhogen bovenop de inflatiecorrectie. Nu is wettelijk toegestaan dat de huren met 2,75 procent worden verhoogd bovenop de inflatie. De stijging van de huren is verder meer gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. Nu mogen corporaties de huren verhogen afhankelijk van het inkomen van de huurder.

De twee organisaties hopen dat het akkoord ook wettelijk wordt vastgelegd, zodat ook niet-leden van Aedes en de private huursector zich eraan moeten houden. Omdat het akkoord zo breed gedragen wordt door huurders en verhuurders “rekenen” ze op politieke steun hiervoor. Als dat niet gebeurt, voeren de leden van Aedes de afspraken wel gewoon door - als die leden het akkoord goedkeuren. Volgens voorzitter Marc Calon zal dat “geen eitje” zijn.

“Ik verwacht een stevige discussie, maar uiteindelijk toch brede steun.”

Draconisch

Aedes en de Woonbond zijn in maart om tafel gaan zitten, omdat ze zich zorgen maakten over de betaalbaarheid van de huren en een algemeen huurbeleid van de Den Haag uitbleef. Ronald Paping van de Woonbond:

“Dit was hard nodig. Steeds meer huren worden onbetaalbaar, waardoor er steeds meer armoede ontstaan. De afgelopen twee jaar zijn veel huren met 10 procent gestegen, dit jaar komt daar nog 3 procent bij. Dat is draconisch en niet in verhouding met de stijging van de inkomens.”

Aedes wil dat nu er een huurakkoord is, de gehate verhuurdersheffing van tafel gaat. De heffing, onderdeel van het woonakkoord dat in 2013 werd gesloten tussen kabinet en de constructieve oppositiepartijen, wordt volgend jaar geëvalueerd. Vorig jaar moesten de corporaties in totaal 1,1 miljard euro aan heffing betalen, in 2017 moet dat 1,7 miljard euro worden.

De heffing ligt in principe tot en met 2017 vast. Als de heffing niet daarna van tafel gaat, betekent dat echter niet dat het huurakkoord van tafel gaat, benadrukt Calon van Aedes. Wel zal er dan minder ruimte zijn om te investeren in nieuwe woningen.

Goede zaak

Morgen wordt het woningmarktbeleid met minister Stef Blok (Wonen, VVD) besproken in de Tweede Kamer. Dan zal het akkoord tussen Aedes en de Woningbond besproken worden. De PvdA heeft in ieder geval al laten weten voor het sociale huurakkoord te zijn:

Twitter avatar JacquesMonasch Jacques Monasch Goed voorstel. Steun #PvdA @Aedesnet: Aedes en @Woonbond sluiten #huurakkoord: lagere huurstijging. http://t.co/14XokzwzBY

Minister Blok laat via zijn woordvoerder weten het een goede zaak te vinden dat op “zo’n centraal niveau” een dergelijk initiatief is genomen. “Er geldt een maximale huurverhoging, maar corporaties staan natuurlijk vrij om daar zelf afspraken over te maken”. Wel wil Blok de gevolgen, zoals voor de huursector als geheel en voor de huurtoeslagen, nog nader bekijken. Hij wijst er bovendien op dat het kabinet zelf ook werkt aan de betaalbaarheid van de sociale huursector, bijvoorbeeld via het systeem dat de meest betaalbare woningen ook aan de laagste inkomensgroepen moeten worden toegewezen. Die regel moet op 1 januari 2017 ingaan.

Wat is er precies afgesproken?

  • De totale huursom (alle huren bij elkaar) van de sociale huurwoningen van een woningcorporatie mag de komende jaren met niet meer dan het inflatiepercentage plus 1 procent stijgen.
  • Bij huurwoningen met een huur boven 80 procent van de maximale huurprijs (volgens het puntensysteem), mag de huur stijgen met maximaal het inflatiepercentage.
  • Bij huurwoningen waarvan de huidige huur onder de 80 procent van de maximale huurprijs (volgens het puntensysteem) ligt, mag de huur stijgen met maximaal inflatie plus 2,5 procent.
  • De huurprijzen bij nieuwe verhuringen (zogeheten ‘harmonisatie’) kunnen gematigd stijgen. De huurstijgingen bij het wisselen van huurders vallen namelijk binnen de overeengekomen stijging van de totale huursom.
  • Huurstijgingen die het gevolg zijn van het verbeteren en verduurzamen van woningen vallen niet onder de maximale stijging van de huursom.