Economie

Autodelen: je doet het voor het geld maar het helpt het milieu

Foto ANP

Autodelen via bedrijven als Car2Go en Greenwheels. Hoeveel mensen doen het, waarom en wat schiet het milieu daar eigenlijk mee op?

Uit een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt voor het eerst hoeveel milieuwinst er te behalen valt. Zeker als het aantal deelauto’s over drie jaar tot honderdduizend zal stijgen, een ambitie die vandaag op een congres wordt uitgesproken door een coalitie van overheid, bedrijfsleven, belangenclubs en milieugroepen.

Wat is de milieuwinst?

Autodelers, zo stelt het rapport, bezitten 30 procent minder auto’s dan voordat ze auto’s gingen delen, en dat komt vooral doordat ze een deelauto verkiezen boven een tweede of zelfs derde auto. Ze maken 15 tot 20 procent minder kilometers dan voorheen. En als er inderdaad honderdduizend deelauto’s op de weg komen, dan maken het verminderde autobezit en autogebruik dat er ook minder CO2 wordt uitgestoten, ongeveer 10 procent van de reductie die Nederland wil halen voor de transportsector als geheel in 2020.

“Ik vind dat redelijk veel”, zegt onderzoeker Hans Nijland over het effect van autodelen op het milieu. Nijland:

“Een schoner milieu komt meestal niet vrijwillig tot stand. Er wordt bijvoorbeeld belasting geheven op vuile auto’s. Autodelen is iets wat mensen uit zichzelf doen. Het is een vrijwillige keuze. Als je met vrijwillige keuze ongeveer 10 procent van je doelstelling kunt halen, dan is dat best veel.”

Hoeveel mensen zijn het?

Het aantal autodelers is in twintig jaar tijd gegroeid van ongeveer dertigduizend naar ongeveer negentigduizend nu. Dat is ongeveer 1 procent van alle mensen met een rijbewijs. De verwachting is dat de groei de komende jaren zal versnellen.

Waarom gebruiken mensen een deelauto?

De Nederlandse autodelers doen dat niet in de eerste plaats vanwege het milieu, stelt onderzoeker Nijland.

“In Amerika zijn het vooral echt arme mensen die via autodelen toch nog kunnen rijden, of mensen die heel bewust voor het milieu kiezen. In Nederland speelt het milieu een ondergeschikte rol. Het gaat hier meer om de kosten en de rompslomp die je bespaart. Je hoeft geen wegenbelasting te betalen. Je hebt geen gedoe met onderhoudsbeurten en APK. Autodelen is vooral voordelig als je niet veel kilometers maakt en dat kan als je in de stad woont, zoals de meeste autodelers doen, waar voldoende mogelijkheden zijn om met fiets of tram, bus of metro je dagelijkse mobiliteitsbehoefte te bevredigen, maar waar het ook handig is om af en toe een autorit te kunnen maken.”

De helft van alle autodelers heeft zelf geen auto. De andere helft heeft wel een auto maar heeft een tweede auto gehad, of was van plan er een aan te schaffen. Doordat ze die extra auto niet meer hebben, denken ze twee keer na voordat ze gaan rijden. “Want dan moet je toch telkens even afrekenen. Mensen worden zich meer bewust van hun mobiliteit”, aldus Nijland.