Uw regeltjes serveren 50-plussers af en toch heb ik niet de moed opgegeven

Aldus een installateur die nu werkt als fietsenmaker.

Beste premier Rutte, ik hoorde en las over uw opmerkingen op het VVD-congres over mensen die hun baan kwijtraken. Zij zouden met het UWV-adres in hun hand staan met een ‘grote, dikke ik-mentaliteit’. Ik ben een van die mensen en wil u graag vertellen over die ‘grote dikke ik-mentaliteit’ van mij.

In april was het twee jaar geleden dat ik, op mijn negenenveertigste, mijn baan kwijtraakte. Inderdaad, ik zocht direct op hoe ik een WW-uitkering moest aanvragen en vulde de formulieren in. De hypotheek en andere vaste lasten moest ik immers blijven betalen, begrijpt u? Als werkloze heb ik recht op een uitkering, maar vanzelfsprekend brengt dat recht plichten met zich mee: zo snel mogelijk weer een baan vinden.

Ik begon direct te solliciteren, schreef me in bij talloze uitzend- en detacheringsbureaus en ging netwerken. Zeker 80 procent van de werkgevers, namen niet de moeite netjes een afwijzing te sturen. De anderen stuurden enkel zinnetjes als ‘de keuze is niet op u gevallen’. Het UWV herinnerde mij wel aan mijn plichten die ik naar eer en geweten heb vervuld. Met als resultaat een lange lijst van sollicitaties waarop ik nooit een antwoord heb gehad.

Drie keer had een werkgever wel interesse. Aangezien het een andere bedrijfstak was dan waarin ik ruim 25 jaar had gewerkt, vroegen zij bij het UWV een langere proefperiode aan dan de twee maanden die het UWV aanbiedt. (Gedurende twee maanden mogen werkgevers mensen met een uitkering aannemen zonder hen loon te hoeven betalen; deze mensen behouden dan hun uitkering.) Ik was ondertussen 51 jaar, en wilde graag met die langere proefperiode aan de slag. Het UWV hield zich echter aan de regels van twee maanden. Drie banen gingen op die manier aan mijn neus voorbij.

In januari 2015 is de participatiewet in werking getreden. Het grote toverwoord is daarbij ‘maatwerk’. Dat woord komt in het woordenboek van instanties als het UWV niet voor. De Nederlandse burger moet van uw regering participeren, maar het UWV werkt nog volgens de verouderde regeltjes. Geen maatwerk voor een 51-jarige die graag nog 15 tot 20 jaar wil werken. Het UWV wilde mij een cursus effectief solliciteren laten volgen. Hoezo? Ik had al drie keer effectief gesolliciteerd. Drie werkgevers wilden mij aannemen, maar hadden goede argumenten om een langere proefperiode aan te vragen: ze hadden meer tijd en zekerheid nodig om een 51-jarige werkloze, die direct een vol salaris ontvangt in tegenstelling tot een jonge medewerker, in te kunnen werken.

Gelukkig, ondanks het starre en logge UWV, vond ik in april toch een werkgever die de gok wilde wagen. Dat is vooral te danken aan mijn grote dikke ik-mentaliteit. Ik heb niet opgegeven, ik heb het brok in mijn keel steeds weggeslikt en ik ben mezelf gaan ‘verkopen’.

Ik heb geluk gehad. Ik heb dan wel een baan waarin ik minder verdien dan bij mijn vorige werkgever, maar ik kan mijn rekeningen betalen en hoef niet meer ieder dubbeltje drie keer om te draaien. Dat heb ik niet aan u en uw regering te danken. Uw regeltjes serveren 50-plussers af. Ik wil u verzoeken met spoed iets te doen aan uw grote, dikke VVD-mentaliteit en het UWV te vertellen dat de wetgeving is veranderd en ‘maatwerk’ van kracht is.