Energiebedrijven willen heffing

Zes grote olie- en gasbedrijven pleiten voor een heffing op de uitstoot van koolstofdioxide. Dat doen ze in een open brief aan regeringen die onder de vlag van de Verenigde Naties onderhandelen over een nieuw klimaatakkoord. Ook wijzen ze op het belang van gas als de meest schone fossiele brandstof bij de overgang naar het gebruik van duurzamere energie. De bedrijven – Shell, BP, BG, Statoil, Total en Eni – schrijven dat ze klimaatverandering beschouwen als een serieuze bedreiging. Daarom willen ze dat regeringen tijdens de klimaattop eind dit jaar in Parijs afspraken maken over een koolstofprijs, volgens het principe dat de vervuiler betaalt. De energiemaatschappijen wijzen op de enorme uitdaging waarvoor zij staan: een toenemende vraag naar energie terwijl de CO2-uitstoot, die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, moet dalen. Voortzetting van de huidige uitstoot van broeikasgassen leidt tot een temperatuurstijging van meer dan 2 graden Celsius, volgens velen een kritische grens om al te grote schade aan onze leefomgeving te voorkomen, aldus de zes bedrijven. Hoewel ze denken dat gas daarbij een belangrijke rol kan spelen, omdat een gascentrale ongeveer de helft van de CO2 produceert van een kolencentrale, pleiten ze nadrukkelijk niet voor een voorkeursbehandeling van gas. Veel belangrijker vinden ze het dat wereldwijd betaald gaat worden voor de uitstoot van broeikasgassen. Daarmee wordt het gebruik van de meest vervuilende brandstoffen en technologieën ontmoedigd. Het belangrijkste daarvoor is dat regeringen zorgen voor ‘helder, stabiel, op de lange termijn gericht, ambitieus beleid’, aldus de energiebedrijven.