Plan voor Nationale Politie te ambitieus

De reorganisatie van de politie verloopt stroever dan verwacht. De nationale politie staat er financieel slechter voor dan gedacht en dus moeten de ambities omlaag. Dat erkent de landelijke korpsleiding in een uitgelekt concept van Herijkt Realisatieplan Nationale Politie, waar de NOS en Trouw uit citeren.

Op welke manier de politie invulling wil geven aan de verlaagde ambities, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat burgemeesters meer zeggenschap moeten krijgen over prioriteiten in de misdaadbestrijding.

De problemen komen volgens de korpsleiding door de omvang van het project, maar ook door de „relatief korte voorbereidingstijd, de onbekendheid met de erfenis uit het regionaal bestel die nog naar voren kwam en het feit dat op personeelsgebied nog de nodige discussie speelde. Bij nader inzien moet er te veel in een te korte tijd”. Dat staat volgens Trouw in het conceptrapport.

„De problemen zijn ontzettend groot”, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP. „Dit roepen wij al meer dan anderhalf, twee jaar.” De korpsleiding wilde nooit luisteren, zegt hij, „maar uiteindelijk erkennen ze nu dat dit moet leiden tot een rigoureuze koersverlegging”. Van de Kamp zinspeelt op het opstappen van de korpsleiding. „Wij hebben het beeld dat bij onze achterban geen geloof meer is in deze korpsleiding.”

Verantwoordelijk minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) stuurt het definitieve rapport naar verwachting nog deze maand naar de Tweede Kamer. Eerst wil hij het nog bespreken met onder meer vakbonden, de ondernemingsraad van de politie, regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie.

Sinds begin 2013 zijn de 26 regiokorpsen formeel samengevoegd tot één landelijk korps. In de praktijk verloopt dat problematisch. De ICT werkt niet naar behoren, de politie heeft meer mensen in dienst dan de formele bezetting en dat kost geld. Tegelijk mogen er geen gedwongen ontslagen vallen, had toenmalig minister Opstelten eerder toegezegd.