Bussemaker wil af van bureaucratie hoger onderwijs

Minder bureaucratie in de controle op het hoger onderwijs en meer nadruk op verbetering van het onderwijs, in plaats van op verantwoording. Dat wil minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) bereiken met een nieuw accreditatiestelsel voor universiteiten en hogescholen, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Bussemaker vindt dat onderwijsinstellingen nu te veel bezig zijn met rapporteren aan controleorganen. Daardoor staat het proces van verbetering „onder druk”. „Instellingen geven aan dat zij vanuit verschillende organisaties vaak dubbel bevraagd worden, of dat het onduidelijk is waarom zij over dezelfde onderwerpen aan verschillende organisaties verantwoording af moeten leggen.”

De minister wil samenwerking tussen controle-instanties, halvering van administratieve lasten rond inspecties en het oordeel van studenten in de evaluatie van hun opleiding. Ook moet de accreditatie van een onderwijsinstelling niet meer voor zes jaar geldig zijn, maar voor onbepaalde tijd, met na zes jaar een evaluatie.

Studentenvakbond LSVb is tegen de plannen en noemt verbetering van het onderwijs op deze manier „niet gegarandeerd”. Studentenorganisatie ISO wil meer interne medezeggenschap „als de teugels van extern toezicht worden losgelaten”. (NRC)