Opinie

Menslievend timmerwerk

Als The Guardian dit schip niet had opgenomen in de ‘tien meest bizarre toeristische attracties ter wereld’ had ik van het bestaan van deze Ark van Noach vermoedelijk nooit geweten. Het 130 meter lange en 25 meter boven de waterlijn uitstekende gevaarte ligt in Dordrecht, aan een kade in een voormalig industriegebied dat in ontwikkeling is als woonwijk. Ontzagwekkend – dat is het woord.

Van buiten al, maar nog meer als je het – afgezien van de kiel – geheel uit hout en spijkers gebouwde schip betreden hebt: 20.000 vierkante meter, verdeeld over vier lagen. Ofschoon aan de ingang een duidelijk kaartje wordt verstrekt, verdwaal ik regelmatig in al die gangen, trappen en binnenplaatsen op het schip – overal hout, door de bouwers zelf gezaagd uit bomen. Het spectaculairst zijn nog wel de verblijven voor de dieren die Noach op de Ark meenam, om van elke soort een paartje te behouden voor de Zondvloed.

Ik was er net aan gewend dat de door mij vertederd waargenomen olifanten of krokodillen nagemaakt of opgezet waren, of een blatende geit liet mij weten dat hier volstrekt niet iedereen opgezet was. Als je daarna bij het ronden van een hoek plotseling oog in oog staat met een tijger, heb je toch de neiging even precies te kijken of er niet ergens een noodlottige vergissing is gemaakt. Ik kwam trouwens ook nog levende pony’s, pauwen en kippen tegen, en op het dek een kraai en een witte duif – maar dat kan toeval geweest zijn.

Dit gigantische project is het werk van één man: de in 1957 geboren timmerman Johan Huibers. Op het schip is zijn autobiografie te koop: het opmerkelijk goed geschreven en interessante Laat je droom varen. In een sterk geseculariseerde omgeving als waartoe de meeste lezers van deze krant behoren (neem ik aan), en schrijvers dezes trouwens ook, worden bevindelijk christenen als Huibers vaak geassocieerd met blauwkouserij. Laat je droom varen laat zien dat die visie vaak nergens op slaat. Huibers meet de liefde voor zijn vrouw, zijn slimme zakenpraktijken en zijn successen op de beurs breed uit – net als zijn menslievend timmerwerk in Ethiopië, Albanië en Bosnië trouwens. Voor deze uit 2011 daterende grote Ark had hij al, geheel eigenhandig, een kleinere versie gebouwd.

Maar vergis u niet: deze Ark is geen vaag-religieuze gimmick, maar in de ogen van zijn bouwer een heuse historische replica van een schip dat naar Huibers’ vaste overtuiging echt bestaan heeft. Op het schip komt de bezoeker ook regelmatig uitleg tegen, over hoe bij de bouw de bijbelse tekst van Genesis 6-9 is uitgewerkt. In de beste tradities van de calvinistische bevindelijkheid heeft Huibers gestudeerd, en uit de tekst in de Schrift zijn eigen conclusies getrokken. Er kunnen 10.000 mensen op, schrijft hij. Het gevaarte is zeewaardig. Dus als het helemaal misloopt met het klimaat, weet u waar u moet zijn: Maasstraat 14, Dordrecht.