Chroom-6 aangetroffen op oude NAVO-locatie in Eygelshoven

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie tijdens het algemeen overleg "Personeel Defensie" in de Tweede Kamer.
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie tijdens het algemeen overleg "Personeel Defensie" in de Tweede Kamer. Foto: ANP/MARTIJN BEEKMAN

In een voormalige opslagplaats van de NAVO in Eygelshoven is de gevaarlijke stof chroom-6 aangetroffen. Dat heeft minister Hennis (Defensie) vandaag aan de Tweede Kamer gemeld. Het is niet de eerste keer dat de kankerverwekkende stof op een locatie van Defensie is aangetroffen.

Chroom-6 is een bestanddeel van een speciale verf die pantservoertuigen en vliegtuigen moet beschermen tegen corrosie. Het spul wordt in NAVO-verband gebruikt, maar is zeer kankerverwekkend. Daarnaast kan het allergische reacties opwekken. Binnen Defensie zijn zorgen over oude werkplaatsen waar met de stof is gewerkt, wat de minister ertoe bracht om een onderzoek naar de locaties in te lassen.

Defensie wist van ondeugdelijke bescherming personeel

Defensie is recentelijk in opspraak geraakt over het gebruik van chroom-6. De stof wordt sinds de jaren tachtig gebruikt en mag alleen worden toegepast als personeel voldoende beschermende kleding draagt, maar dat was niet altijd het geval. Na klachten van oud-Defensiemedewerkers stelde minister Hennis-Plasschaert vorig jaar dat er geen problemen waren met chroom-6:

“Vooralsnog heb ik geen aanwijzingen dat (voormalige) medewerkers zijn blootgesteld aan te hoge concentraties gevaarlijke stoffen.”

Maar uit onderzoek van NRC bleek dat dit 15 jaar lang wél het geval was. Personeel werd zonder zonder adequate bescherming aan het spul blootgesteld, iets wat ook bij Defensie bekend was. Deze praktijk ging in ieder geval tot 2002 door, toen de richtlijnen werden aangescherpt. In 2008 en 2012 zijn er echter ook incidenten met chroom-6 geweest.

Morgen debat

Volgens de GGD Zuid-Limburg, die het spul in Eygelshoven aantrof, zegt de verhoogde concentratie chroom-6 verder niks over de mate waarin personeel is blootgesteld. De opslagplaats wordt op dit moment overigens niet gebruikt.

In Brunssum is een vergelijkbaar onderzoek gedaan, maar daar is geen chroom-6 boven de zogenoemde detectiegrens aangetroffen. Wel zijn op beide locaties cadmium, lood, uranium en kwik gevonden.

Negenhonderd mensen hebben zich inmiddels gemeld bij een speciaal meldpunt. Een kwart van hen heeft gezondheidsklachten die veroorzaakt kunnen zijn door chroom-6. Oud-personeel dat kampt met gezondheidsproblemen door chroom-6 kan een financiële tegemoetkoming verwachten, ongeacht de uitkomsten van een aantal onderzoeken naar de praktijken bij Defensie.

Morgenochtend debatteert de Tweede Kamer over de problemen rondom chroom-6.

Lees het achtergrondverhaal in nrc.next: De verf op deze tank kan kankerverwekkend zijn (€).