Hoofd ICT erkend als dj

Was hij een ICT’er die ’s avonds wat plaatjes draaide, of een deejay die goed met computers overweg kon? De belastinginspecteur vond het eerste, de man zelf zag meer brood in zijn dj-kwaliteiten.

Hij werkte overdag als hoofd ICT en besteedde daar op jaarbasis 1.316 uur aan, omgerekend zo’n 3,5 dag per week. Daarnaast was hij 170 uur per jaar kwijt aan de reis van en naar zijn werk. In de tijd die overbleef schitterde hij als dj: 1.335 uur per jaar, inclusief reistijd.

Omdat de man zijn dj-activiteiten had ondergebracht in een onderneming, had hij in zijn aangifte inkomstenbelasting de zelfstandigenaftrek toegepast (ruim 6.000 euro). Deze aftrek geldt alleen voor ondernemers die voldoen aan het ‘urencriterium’: minimaal 1.225 uur. Wanneer een ondernemer daarnaast ook in loondienst is, geldt bovendien de eis dat hij meer dan de helft van zijn tijd moet besteden aan zijn onderneming. Het sommetje pakte volgens de inspecteur nadelig uit voor de ondernemer. Hij rekende de reistijd voor dj-optredens niet mee en concludeerde dat de man vaker functioneerde als hoofd ICT dan als dj.

Een rekenfout, vond de rechtbank Den Haag. Omdat de man de reistijd naar een optreden mee liet wegen bij het bepalen van zijn prijs, werden deze uren volgens de rechter onderdeel van de opdracht. Inclusief reistijd kwamen de dj-uren net boven de ICT-uren uit en mocht de zelfstandigenaftrek dus wel degelijk worden toegepast.

Tips? Mail naar economie@nrc.nl