Great Barrier Reef behoudt erfgoedstatus – voorlopig

Australië voorkomt dat Unesco het koraalrif ‘bedreigd’ noemt.

Grootste rif ter wereld
Grootste rif ter wereld

Het gaat helemaal niet zo slecht met het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld en een van de belangrijkste natuurgebieden in de oceaan. Tenminste, als we de Unesco moeten geloven. Een werkgroep van de organisatie van de Verenigde Naties die waakt over het werelderfgoed ziet geen reden het gebied ‘bedreigd’ te noemen – eind juni volgt een definitief besluit.

Het is een opvallende conclusie. De Australische Marine Park Authority vond vorig jaar zelf nog dat het slecht gaat met de visstand, dat de koralen minder bloeien, het aantal zeekoeien, haaien en roggen afneemt, en broedplaatsen voor veel vogelsoorten verdwijnen.

Bovendien zijn er de laatste jaren vaker zware cyclonen die schade hebben aangericht in het gebied – vooral het zeegras heeft daaronder te lijden gehad. En de druk op de natuur wordt alleen maar groter door een toename van economische activiteit.

Australië heeft zwaar gelobbyd om de status van werelderfgoed te behouden. Het land wil niet graag te boek staan als een slechte hoeder van een uniek natuurgebied. En de titel werelderfgoed doet het goed bij toeristen. Vertegenwoordigers van de Australische regering hebben volgens ScienceInsider tienduizenden euro’s besteed aan een reis langs alle 21 delegaties van het werelderfgoedcomité, om ze ervan te overtuigen dat het te vroeg is voor een negatief oordeel.

De Unesco is wel ‘bezorgd’. In ruim een kwarteeuw is de helft van het koraal afgestorven. Dat wordt mede veroorzaakt door klimaatverandering. Maar ook vervuiling van het water en de almaar groeiende havens in Queensland, vanwaar onder meer schepen met kolen richting China gaan, zijn slecht voor het rif.

Meer doelen halen

Om de erfgoedstatus te behouden moet Australië beter zijn best doen, waarschuwt Unesco. Al eind volgend jaar moet vooruitgang zichtbaar zijn – volgens velen onhaalbaar snel. Zo niet, dan kan de beslissing in 2017 alsnog worden herzien. Bovendien moet in 2020 blijken dat de doelen die de regering zichzelf heeft gesteld in het Reef 2050 Long-Term Sustainability Plan ook echt gehaald kunnen worden.

Dat plan heeft Australië weliswaar voorlopig voor gezichtsverlies behoed, maar volgens biologen van de Australische Academie van Wetenschappen gaat het lang niet ver genoeg. De regering trekt in tien jaar 1,53 miljard Australische dollar (ruim 1 miljard euro) uit, plus wat extra geld van de deelstaten. Maar het blijft een schijntje voor wie beseft dat er in 2012 nog 1.600 schepen door het rif voeren en in 2020 waarschijnlijk 4.000.