Gemeenteraad bezorgd over toekomst Rot. Phil. Orkest

De Rotterdamse D66-fractie heeft het College van B en W vragen gesteld over de toekomst van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

D66 in Rotterdam is, ondanks de aanstelling van de in crisismanagement ervaren George Wiegel als nieuwe directeur, niet gerust op het interne functioneren van het orkest. Naar aanleiding daarvan is een brief uitgedaan met vijftien vragen. Die richten zich op het voorkomen van „de rumoer in organisatorische zin” en de „vele wisselingen op management- en directieniveau” die er de afgelopen periode bij het orkest hebben plaatsgevonden. „Het orkest speelt artistiek op topniveau, maar om het klaar te stomen voor de toekomst moeten alle zeilen worden bijgezet”, aldus de fractie. Concreet uit de fractie zorgen over de financiën van het orkest en stelt ze vragen over governance, recette, toekomstplannen en de precieze mandaten van raad van toezicht, ondernemingsraad, directie en managementteam.

De vorige directeur Hans Waege kreeg vorig jaar een burn-out na een conflict met een deel van de musici over zijn plannen om het personeelsbeleid aan te scherpen en contracten te baseren op de feitelijk gespeelde uren, waardoor het aantal openstaande vacatures zou krimpen. Het bespaarde geld zou ten goede komen aan innovatie. Waege, formeel directeur af, staat als ‘managing director’ van het driedaagse Gergiev Festival nu nog wel op de loonlijst. Ook over de uitgaven aan directie, interim-directie en bonussen stelt D66 vragen.