Bekijk hier hoe Blatter zijn aftreden bekendmaakt (en lees zijn verklaring)

Foto uit 2007. Sepp Blatter stond sinds 1998 aan het roer van de wereldvoetbalbond FIFA.
Foto uit 2007. Sepp Blatter stond sinds 1998 aan het roer van de wereldvoetbalbond FIFA. AP / Tsvangirayi Mukwazhi

Toch nog totaal onverwacht, na zijn overwinning van afgelopen vrijdag. Voetbalbaas Sepp Blatter stapt op. Hij maakte zijn aftreden bekend tijdens een speciaal ingelaste persconferentie, waar de wereld vol spanning naar uitkeek. Kijk hier zijn verklaring terug.

Blatter stapt op te midden van een groot corruptieschandaal, dat hemzelf (nog) niet heeft geraakt. Vanochtend werd wel bekend dat de FBI vermoedt dat de rechterhand van Blatter, Jérôme Valcke, 10 miljoen dollar aan smeergeld heeft overgemaakt aan de vorige week voor corruptie aangeklaagde Jack Warner.

“Ik heb diep nagedacht over mijn voorzitterschap en over de veertig jaar dat mijn leven onlosmakelijk verbonden is geweest met de FIFA en de mooie voetbalsport”, aldus Blatter vanavond in Zurich.

“Niets is me dierbaarder dan de FIFA en ik wil uitsluitend doen wat het beste voor de FIFA en het voetbal is. Ik voelde me genoodzaakt me herkiesbaar te stellen omdat ik dit het beste voor de organisatie achtte.”

Maar:

“Ik heb weliswaar een mandaat van de FIFA-leden, maar ik heb niet het gevoel dat ik een mandaat heb van de gehele voetbalwereld – de supporters, de spelers, de clubs, de mensen die net zo hartstochtelijk in het voetbal opgaan als wij allemaal bij de FIFA.

Daarom heb ik besloten mijn mandaat terug te geven in een buitengewoon verkiezingscongres. Tot die verkiezing zal ik mijn taken als FIFA-voorzitter blijven uitoefenen.”

Zo gaat de toespraak van Blatter verder

“Het volgende gewone FIFA-congres zal op 13 mei 2016 plaatsvinden in Mexico-Stad. Dit zou onnodige vertraging opleveren en ik zal het uitvoerend comité verzoeken bij de eerste gelegenheid een buitengewoon congres ter verkiezing van mijn opvolger te beleggen. Dit zal volgens de statuten van de FIFA moeten geschieden en we moeten de beste kandidaten voldoende tijd gunnen om zich te presenteren en campagne te voeren.

Omdat ik zelf geen kandidaat zal zijn en nu dus bevrijd ben van de beperkingen die een verkiezing mij onvermijdelijk zou opleggen, zal ik mij kunnen inzetten voor de ingrijpende, fundamentele hervormingen die verder reiken dan onze eerdere pogingen. We werken al jaren hard aan de invoering van bestuurlijke hervormingen, maar ook al moeten we deze voortzetten, voor mij staat vast dat ze niet voldoende zijn.

Het uitvoerend comité bestaat uit afgezanten van de federaties over wie wij geen zeggenschap hebben, maar voor wier daden de FIFA wel verantwoordelijk wordt gesteld. We hebben een diepgaande, structurele verandering nodig.

De omvang van het uitvoerend comité moet worden teruggebracht en de leden moeten door het FIFA-congres worden verkozen. De integriteitstoets voor alle leden van het uitvoerend comité moet centraal door de FIFA en niet door de federaties worden georganiseerd. Niet alleen de zittingstermijn van de voorzitter moet worden beperkt, maar ook die van alle leden van het uitvoerend comité.

Ik heb al eerder voor deze veranderingen gestreden en zoals iedereen weet zijn mijn pogingen stukgelopen. Ditmaal zal ik slagen.

Ik kan dit niet alleen. Ik heb Domenico Scala gevraagd op de in- en uitvoering van deze en andere maatregelen toe te zien. Scala is de onafhankelijke voorzitter van onze audit en compliance-commissie, gekozen door het FIFA-congres. Daarnaast is hij voorzitter van de ad hoc verkiezingscommissie en als zodanig zal toezien op de verkiezing van mijn opvolger. De heer Scala geniet vertrouwen in een brede kring van betrokkenen binnen en buiten de FIFA en bezit alle benodigde kennis en ervaring om deze belangrijke hervormingen te helpen doorvoeren.

Mijn diepe betrokkenheid met de FIFA en haar belangen, die mij zeer ter harte gaan, hebben mij tot deze beslissing gebracht. Mijn dank gaat uit naar allen die mij als FIFA-voorzitter altijd constructief en loyaal hebben gesteund en die zo veel hebben gedaan voor de sport die ons allemaal dierbaar is. Wat voor mij bovenal telt als dit alles achter ons ligt, is dat het voetbal de winnaar is.”