‘Zorgverzekeraars kochten door bezuiniging te weinig wijkzorg in’

Zorgverzekeraars kopen door kabinetsbezuinigingen minder wijkzorg in. Maar de zorgvraag groeit. Buurtzorg Nederland voorziet „grote problemen”.

Buurtzorg Nederland, de grootste aanbieder van wijkverpleging, vreest dat zorgverzekeraars onvoldoende zorg hebben ingekocht om alle (langdurig) zieken, gehandicapten en ouderen tot het einde van het jaar thuis te verplegen. Dit zegt directeur Jos de Blok tegen deze krant. Buurtzorg levert thuiszorg aan circa 80.000 mensen; ruim de helft van alle wijkverpleegkundigen werkt voor de organisatie. De Blok: „Als zorgverzekeraars niet bereid zijn tussentijds meer budget te geven, verwacht ik grote problemen voor onze cliënten.”

Zorgverzekeraars betalen het loon van wijkverpleegkundigen, die sinds dit jaar ook bepalen hoeveel zorg mensen nodig hebben. Dat is onderdeel van de wijziging van drie zorgwetten, die gepaard gaan met bezuinigingen. Voor wijkverpleging stelt het Rijk ruim 3 miljard euro beschikbaar, 400 miljoen minder dan vorig jaar. Zorgverzekeraars kopen hierdoor zo’n 10 procent minder wijkzorg in. Van wijkverpleegkundigen wordt verwacht dat ze werk overlaten aan familie, vrienden en buurtgenoten: mantelzorg.

Die 10 procent bezuinigen lukt volgens directeur De Blok bij Buurtzorg redelijk door mantelzorgers meer te betrekken. Probleem is dat er steeds meer aanmeldingen zijn van mensen die recht hebben op thuiszorg. Buurtzorg gaat uit van 15.000 extra cliënten dit jaar. De Blok: „Dat komt door andere ontwikkelingen in de zorg.” Hij wijst op sluiting van verpleeghuizen, ouderen die langer thuis wonen en andere thuiszorgorganisaties die een cliëntenstop hebben, omdat ze anders niet uitkomen met het geld.

Verzekeraars hebben „zorgcontinuïteit” beloofd. Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zegt dat de zorgverzekeraars „niet kunnen beoordelen” of Buurtzorg budgetten gaat overschrijden. Ze stelt dat (langdurig) zieken, gehandicapten en ouderen niet de dupe worden, omdat basiszorg altijd wordt vergoed. Wel kan, zegt een woordvoerder, geld worden teruggevraagd van een zorgorganisatie bij „ernstige budgetoverschrijding”.