Zes grote oliebedrijven vragen om koolstofprijs

Zes grote energiebedrijven pleiten vandaag voor een serieuze prijs op de uitstoot van kooldioxide, in een open brief aan regeringen die onder de vlag van de VN onderhandelen over een nieuw klimaatakkoord. Ook wijzen ze op het belang van gas, als de meest schone fossiele brandstof bij de overgang naar het gebruik van meer duurzame energie.

De bedrijven – Shell, BP, BG, Statoil, Total en Eni – schrijven dat ze klimaatverandering als een serieuze bedreiging zien. Daarom willen ze dat regeringen tijdens de klimaattop eind dit jaar in Parijs, afspraken maken over een koolstofprijs, volgens het principe dat de vervuiler betaalt.

De bedrijven wijzen op de enorme uitdaging waarvoor zij staan: een toenemende vraag naar energie terwijl de CO2-uitstoot, die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, daalt.

Hoewel ze denken dat gas daarbij een belangrijke rol kan spelen, omdat een gascentrale ongeveer de helft van de CO2 produceert van een kolencentrale, pleiten ze nadrukkelijk niet voor een voorkeursbehandeling van gas. Veel belangrijker vinden ze dat wereldwijd betaald gaat worden voor de uitstoot van broeikasgassen.

Onderhandelingen over klimaat zijn tot nu toe voorbehouden aan vertegenwoordigers van regeringen. De bedrijven vragen om een eigen positie, omdat ze vanuit hun kennis een belangrijke bijdrage menen te kunnen leveren aan „een benadering die zowel praktisch als haalbaar is”.