Rechtszaak om seksramen Utrecht

Prostituee Caja van Tolie probeert al jaren zelf ‘ramen’ in Utrecht te exploiteren. Zonder succes. Morgen staat ze voor de rechter om opening van de ramen af te dwingen.

Prostituee Caja van Tolie aan het Zandpad in Utrecht, voor de ‘ramen’ die ze wil exploiteren.
Prostituee Caja van Tolie aan het Zandpad in Utrecht, voor de ‘ramen’ die ze wil exploiteren. FOTO FRANK RUITER

Visitekaartjes had ze laten maken. En briefpapier. Want, dacht ze, wie een eigen bedrijf begint, kan het maar beter professioneel aanpakken. De Amsterdamse prostituee Caja van Tolie (33) wil zelf in Utrecht de ‘ramen’ – werkplekken voor prostituees – aan Zandpad en Hardebollenstraat gaan exploiteren. Maar na twee jaar heeft ze nog altijd geen vergunning.

Morgen vecht Van Tolie de gang van zaken rond haar vergunningaanvraag aan bij de bestuursrechter. De gemeente heeft geen goede reden de aanvraag te weigeren, vindt ze.

Sinds de sluiting van de twee prostitutiezones in Utrecht, in juni 2013, staan de boten aan het Zandpad en de bordelen op de Hardebollenstraat leeg. Zo'n tweehonderd vrouwen raakten hun baan kwijt, onder wie Van Tolie. Toenmalig exploitant Wegra zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan faciliteren van mensenhandel en zakendoen met pooiers. De gemeente werkt aan plannen voor een nieuwe prostitutiezone, maar die is waarschijnlijk pas in 2017 klaar.

Dat vindt Van Tolie te lang duren. Op advies van toenmalig burgemeester Aleid Wolfsen dient ze in november 2013 onder de naam Freya Exploitatie BV bij de gemeente een aanvraag in voor een exploitatievergunning van Zandpad en Hardebollenstraat. Compleet met KvK-nummer, huurcontracten, tekeningen, een bedrijfsplan, een exploitatiebegroting en jaarverslagen. Het plan van Freya is simpel: een goede werkplek voor en door hoeren, zoals Van Tolie het zelf zegt.

Een maand later, terwijl de aanvraag van Van Tolie nog loopt, zegt waterschap Amstel, Gooi en Vecht de huurovereenkomst van de boten op. De gemeente moet de prostitutiebestemming van de boten wijzigen, vindt het waterschap. Het wil geen „bedrijvigheid” meer op het Zandpad.

Voor Van Tolie blijft – zonder een akkoord met het waterschap – alleen de aanvraag voor exploitatie van ramen aan de Hardebollenstraat over. Maar die vergunning wordt geweigerd. De huur die Van Tolie had afgesproken met de eigenaar zou te hoog zijn, vindt de gemeente. Van Tolie dient een bezwaarschrift in, maar ook dat wordt in december 2014 afgewezen.

De gemeente vindt dat Van Tolie niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. De eisen voor exploitatie zijn sinds de sluiting verscherpt. Zo mogen exploitanten maar een beperkt aantal ramen huren om een monopoliepositie te voorkomen. Ook wil de gemeente de excessieve huurbedragen van de panden aanpakken.

Volgens Van Tolie werkt de gemeente haar tegen. Ze heeft haar aanvraag meerdere keren aangepast om aan de eisen te voldoen. „En zodra ik daaraan voldeed, kwam de gemeente weer met een nieuw pakket eisen. Dan werd de maximale huurprijs weer bijgesteld, of het aantal ramen dat ik mocht verhuren.”

Een woordvoerder van de gemeente wijst erop dat de aanpassingen in de aanvraag elke keer weer „zelfstandig” getoetst zijn aan geldende wet- en regelgeving. „Bovendien zijn de eisen er juist om de positie van prostituees te verbeteren.”

Van Tolie en haar advocaat vinden dat er sprake is van rechtsonzekerheid en hopen dat de rechter dat morgen tijdens de behandeling van de zaak inziet. Als de rechter het met Van Tolie eens is, kan hij een nieuw gesprek tussen de partijen afdwingen. Misschien dat de zeventien ramen in de Hardebollenstraat dan weer bezet worden.

En anders stapt Van Tolie naar de Raad van State.