Oliebedrijven willen serieuze prijs voor CO2

Foto: EPA / Greenpeace

Zes grote olie- en gasbedrijven pleiten vandaag voor een serieuze prijs op de uitstoot van kooldioxide, in een open brief aan regeringen die onder de vlag van de Verenigde Naties onderhandelen over een nieuw klimaatakkoord. Ook wijzen ze op het belang van gas, als de meest schone fossiele brandstof bij de overgang naar het gebruik van meer duurzame energie.

De bedrijven – Shell, BP, BG, Statoil, Total en Eni – schrijven dat ze klimaatverandering beschouwen als een serieuze bedreiging. Daarom willen ze dat regeringen tijdens de klimaattop eind dit jaar in Parijs afspraken maken over een koolstofprijs, volgens het principe dat de vervuiler betaalt.

2 graden warmer

De energiemaatschappijen wijzen op de enorme uitdaging waarvoor zij staan: een toenemende vraag naar energie terwijl de CO2-uitstoot, die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, daalt. Voortzetting van de huidige uitstoot van broeikasgassen leidt tot een temperatuurstijging van meer dan 2 graden Celsius, volgens velen een kritische grens om al te grote schade aan onze leefomgeving te voorkomen, aldus de zes bedrijven.

De bedrijven schrijven dat ze nu al veel doen om de uitstoot te verminderen, zoals meer energie-efficiency, investeren in duurzame energie en in de opslag van broeikasgassen. Ook wordt onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën waarbij minder CO2 wordt uitgestoten.

Gas

Hoewel ze denken dat gas daarbij een belangrijke rol kan spelen, omdat een gascentrale ongeveer de helft van de CO2 produceert van een kolencentrale, pleiten ze nadrukkelijk niet voor een voorkeursbehandeling van gas. Veel belangrijker vinden ze dat wereldwijd betaald gaat worden voor de uitstoot van broeikasgassen. Daarmee wordt het gebruik van de meest vervuilende brandstoffen en technologieën ontmoedigd.

Het belangrijkste daarvoor is dat regeringen zorgen voor ‘helder, stabiel, op de lange termijn gericht, ambitieus beleid’. Dat zou, schrijven de bedrijven, onzekerheden verminderen en kunnen bijdragen aan het stimuleren van de juiste investeringen.

Onderhandelingen over klimaat zijn tot nu toe voorbehouden aan vertegenwoordigers van regeringen. De bedrijven vragen om een eigen positie en “een directe dialoog”, omdat ze vanuit hun kennis een belangrijke bijdrage menen te kunnen leveren aan “een benadering die zowel praktisch als haalbaar is”.

Lees de brief: