Kabinet voorziet lagere staatsschuld door meevallers

Verder herstel van de economie en meevallers in de zorg en in de kinderopvang zorgen ervoor dat de staatsschuld dit jaar verder terugloopt. Ook het regeringstekort valt lager uit. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Foto ANP / Martijn Beekman

Verder herstel van de economie en meevallers in onder meer de zorg en in de kinderopvang leiden ertoe dat de staatsschuld dit jaar verder terugloopt. Ook het begrotingstekort valt lager uit dan gedacht. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zoals het nu lijkt daalt de staatsschuld dit jaar tot 68,6 procent van het bruto binnenlands product, terwijl het kabinet in de Miljoenennota van september nog op 70 procent rekende. Enerzijds komt dat doordat de schuld eind 2014 lager was dan tot nu toe gedacht. Daarnaast heeft ook de sterkere toename van het bbp gevolgen voor de schuld.

Tekort iets lager

Volgens de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) groeit de Nederlandse economie dit jaar met 1,7 procent. Toen de kabinetsplannen werden opgesteld, werd nog uitgegaan van 1,25 procent groei. En als de economie dit jaar groter uitvalt dan voorzien, is de schuld in verhouding dus kleiner.

Naast de schuld valt ook het begrotingstekort lager uit dan voorzien. Waar op Prinsjesdag nog werd gerekend op een tekort van 2,2 procent van het bbp verwacht Financiën nu een tekort van 2,1 procent. De meevallers komen voor het grootste gedeelte uit lagere werkloosheidsuitkeringen en goedkopere geneesmiddelen.

Meer geld naar asielzoekers

Doordat de werkgelegenheid oploopt, wordt er ongeveer 300 miljoen euro minder aan werklozen uitgekeerd. De uitgaven aan geneesmiddelen vallen 400 miljoen euro lager uit dan voorzien. En ook naar het gemeenten en provincies gaat minder geld. Daar staat tegenover dat er op andere delen van de lopende begroting van 2015 juist tegenvallers zijn.

Zo moet het kabinet meer geld uittrekken voor de instroom van asielzoekers (400 miljoen meer) en zijn er meer leerlingen en studenten dan verwacht, wat nog eens 200 miljoen euro meer kost dan voorzien. Ook deden huurders vorig jaar een groter beroep op de huurtoeslag, dat op de begroting van nu slaat.

Dijsselbloem moet rekening houden met lagere gasbaten

Aan in de inkomstenkant van begroting leidt de sterkere economische groei tot 2,5 miljard euro aan extra inkomsten. Die meevaller is vooral te danken aan bedrijven, die meer winst maakten. Daardoor betalen ze meer vennootschapsbelasting en keren ze meer dividend uit - waarover aandeelhouders 25 procent dividendbelasting betalen.

Maar Dijsselbloem zal ook rekening houden met lagere gasbaten. Op 1 juli neemt het kabinet het besluit over de mate waarin de Groningse gasproductie wordt teruggedraaid om de kans op aardbevingen in het gebied te verkleinen.